Diabetes mellitus 2. typu - základy

DM2T-Z

Vznik onemocnění diabetes mellitus 2. typu je podmíněno kombinací inzulínové rezistence a částečně nebo později úplně snížením produkce inzulinu ve slinivce břišní. Rozvíjí se  hyperglykémie. Diabetes mellitus 2. typu je většinou spojen s přítomností obezity, vysokého krevního tlaku, poruchou…

ZPT-DM2T

Diabetes 2. typu vzniká v důsledku nedostatečného působení inzulínu. Už jsme si opakovaně říkali, že přinejmenším zpočátku je ale v těle samotného inzulínu dostatek a někdy i nadbytek. Inzulín ale nevyvolává dostatečnou odpověď v tkáních. Beta buňky pankreatu od určitého okamžiku již nestačí…

P-DM2T

Diabetes mellitus 2. typu je v civilizované společnosti velmi častou poruchou. V České republice byl zjištěn výskyt tohoto onemocnění v roce 2018 téměř u 10 % obyvatel. Vzniku jasného diabetu 2. typu zpravidla předchází stádium prediabetu. Pokud nedojde k zásadní změně životního stylu nebo se…