Diabetická noha - základní informace

DN-ZI

Syndrom diabetické nohy patří k nejčastějším komplikacím dlouho trvajícího diabetu. Na jeho vzniku se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: délka trvání diabetu a špatné vyrovnání diabetu. Nedostatečně léčený diabetes poškozuje nervy a cévy dolních končetin. To se může projevovat pocity…

DN-SO

Vhodná obuv pro diabetiky Nevhodná obuv bývá nejčastější zevní příčinou ulcerací (nehojících se poranění) a často je na počátku vzniku jedné ze závažných komplikací diabetu – tzv. syndromu diabetické nohy. Náklady na léčbu tohoto syndromu jsou velmi vysoké, léčba trvá dlouho a často vede k…