Test: Diabetická noha - základní informace (DN-ZI)

Syndrom diabetické nohy patří k nejčastějším komplikacím dlouho trvajícího diabetu. Na jeho vzniku se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: délka trvání diabetu a špatné vyrovnání diabetu. Nedostatečně léčený diabetes poškozuje nervy a cévy dolních končetin. To se může projevovat pocity pálení či brnění v klidu, bolestmi při chůzi a někdy křečemi. Otlaky nebo poranění na noze mohou mít za následek vznik špatně se hojící rány. Pokud není tato tána okamžitě správně léčena, může se na noze rozvíjen závažná infekce, která spolu se špatným krevním zásobením může vést až k zánětu kostní dřeně (osteomyelitidy). Při uzávěru cév, které zásobují jednotlivé prsty nebo i vyšší část nohy, dochází k odumření části nohy pod tímto uzávěrem, k tzv. gangréně. Gangréně lze předcházet včasným rozpoznáním varovných příznaků a okamžitou léčbou.


Čím je postižení nervů na nohách při diabetu zvláště nebezpečné z hlediska vzniku syndromu diabetické nohy?


Co je důležitým faktorem pro prevenci vzniku syndromu diabetické nohy kromě správné léčby diabetu?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co je to tzv. podiatrická ambulance?


Co by měl učinit pacient s diabetem, když si zarazí do nohy hřebík, trn nebo jiné cizí těleso?


Jaké vlastnosti by měla mít obuv pro pacienta s déle trvajícím diabetem či rizikem vzniku syndromu diabetické nohy?


Jak je to u diabetiků s chozením na boso?


Je pro pacienty s diabetem vhodná pedikúra?