Komplikace Diabetes mellitus - chronické

DN-ZI

Syndrom diabetické nohy patří k nejčastějším komplikacím dlouho trvajícího diabetu. Na jeho vzniku se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: délka trvání diabetu a špatné vyrovnání diabetu. Nedostatečně léčený diabetes poškozuje nervy a cévy dolních končetin. To se může projevovat pocity…

PL-VPP

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

PL-VPL

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

PL-O

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

PO
Kategorie:
Poškození očí

Diabetes může vyvolávat řadu očních problémů. Některé se vyskytují i u jiných očních nemocí, jiné jsou značně typické jen pro cukrovku. Mezi poruchy, které mohou mít i jiné příčiny, patří např. zákal oční čočky – katarakta. Zakalenou čočkou špatně proniká světlo, takže obraz je jakoby zakalený,…

DN-SO

Vhodná obuv pro diabetiky Nevhodná obuv bývá nejčastější zevní příčinou ulcerací (nehojících se poranění) a často je na počátku vzniku jedné ze závažných komplikací diabetu – tzv. syndromu diabetické nohy. Náklady na léčbu tohoto syndromu jsou velmi vysoké, léčba trvá dlouho a často vede k…