Selfmonitoring

S-MG
Kategorie:
Selfmonitoring

Otázky zaměřené na praktickou stránku samotného měření glykémie.

S-CGM
Kategorie:
Selfmonitoring

Test určený pro uživatele systému kontinuální monitorace glukózy.

S-CGMPP
Kategorie:
Selfmonitoring

Několik krátkých dotazů k praktickému použití CGM systému.

S-CGMPP
Kategorie:
Selfmonitoring

Několik krátkých dotazů k praktickému použití CGM systému.