Hypoglykémie

HSPV

Základní pravidla a nutné znalosti pro diabetiky s léčbou, která může způsobit těžkou hypoglykémii s poruchou vědomí. Pro všechny pacienty na terapii inzulinem a léky zvyšujícími sekreci inzulinu (deriváty sulfonylurey, glinidy).

NH

Základní informace o noční hypoglykémii -  kdy se může vyskytovat, jak ji poznat a co si sní počít.