Test: Hypoglykémie s poruchou vědomí (HSPV)

Základní pravidla a nutné znalosti pro diabetiky s léčbou, která může způsobit těžkou hypoglykémii s poruchou vědomí.

Pro všechny pacienty na terapii inzulinem a léky zvyšujícími sekreci inzulinu (deriváty sulfonylurey, glinidy).


Co by měl mít diabetik s terapií, která může způsobit hypoglykémii (inzulin, prášky zvyšující sekreci inzulinu) neustále u sebe ?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co se NESMÍ udělat pokud má pacient hypoglykémii a je v bezvědomí?


Co je nutné udělat při hypoglykémii s poruchou vědomí?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co je to glukagon a na co se používá?


Co by měl každý diabetik na terapii, která může způsobit hypoglykémii udělat?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.