Sledované hodnoty u diabetes mellitus

GH

Hodnota glykémie nás informuje o hladině krevního cukru v určitém okamžiku. Jediná hodnota nám ale mnoho nepoví. Glykémie může náhodně vyskočit nahoru po nějakém sladším jídle nebo naopak bude nízká, když si pacient dává pozor a dlouho před měřením nic nejí. Více informací nám dává glykemický…

DHKDP

Co je možné, kromě kromě hladiny glukózy v krvi (případně v intersticiální tekutině), v domácím prostředí u diabetika sledovat.