Test: Glykovaný hemoglobin (GH)

Hodnota glykémie nás informuje o hladině krevního cukru v určitém okamžiku. Jediná hodnota nám ale mnoho nepoví. Glykémie může náhodně vyskočit nahoru po nějakém sladším jídle nebo naopak bude nízká, když si pacient dává pozor a dlouho před měřením nic nejí. Více informací nám dává glykemický profil, který ukazuje hodnoty na lačno i po jídle, případně i během noci.

Jak jsme na to byli s vyrovnáním diabetu celkově v posledních asi 2 – 3 měsících ukazuje výsledek glykovaného hemoglobinu (označovaného HbA1c). Z výsledku nepoznáme, jak moc glykémie kolísaly od nízkých po vysoké hodnoty, ale dozvíme se, v jakém rozsahu se přibližně pohybovaly. Pacienti někdy tomuto vyšetření říkají „dlouhý cukr“ a všelijak podobně. Výsledek se dnes udává v jednotkách mmol/l (čti „milimol na litr“).


Jaká je horní hranice glykovaného hemoglobinu u lidí bez diabetu a bez porušené glukózové tolerance?


Za jak dlouho by se lékař mohl podle nové hodnoty glykovaného hemoglobinu přesvědčit, že pacient dobře porozuměl jejich doporučení a řídil se jím?

Lékař byl nespokojen s výsledkem glykovaného hemoglobinu u pacienta, který nedržel pořádně dietu a málo si měřil glykémie. Dietní sestra pacientovi vysvětlila, jak má změnit svůj jídelníček a lékař mu doporučil pravidelné měření glykémií a jejich záznam.

Co by měl podle vás lékař pacientovi doporučit?

Pacientovi je 70 let. Má nadváhu a užívá 3 druhy tablet na léčbu diabetu. Daří se mu celkem dobře, chodí každý den na procházky a zajímají ho novinky v léčbě diabetu. Udává, že pokud ví, hypoglykémii dosud nikdy neměl. Hodnota jeho glykovaného hemoglobinu je 75 mmol/mol.


Co pravděpodobně lékař doporučí?

60letý, dosud pracovně aktivní pacient s diabetem 2. typu je léčen kombinací 2 antidiabetických tablet. Téměř každé ráno si měří glykémie, které se pohybují mezí 5,5 – 7,5 mmol/l. Jeho glykovaný hemoglobin je 67 mmol/l.

Jaký je váš názor na výsledek vyšetření u této pacientky?

Velmi obézní pacientka má pro léčbu diabetu doporučenou přísnou redukční dietu. Uvádí, že předchozí 2 měsíce dietu důsledně dodržovala a zhubla o 3 kg. V posledním týdnu ale měla velké osobní starosti a dietu porušovala. Její hodnota glykovaného hemoglobinu je 90 mmol/mol.