Diabetes mellitus 1. typu - základy

perex...

ZRO-DM1T

Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji u dětí a mladých osob, ale může se projevit rovněž kdykoliv v dospělosti. Příznaky se u mladších osob většinou rozvíjejí rychle a zahrnují hubnutí, žízeň, nápadnou polyurii a slabost. Další informace naleznete v rubrice Diabetes mellitus 1. typu, základní režimová…

P-DM1T

Pod pojmem prevence se skrývají hned 3 pohledy. Jedná se o tzv. primární, neboli prvotní prevenci, sekundární čili druhotnou prevenci a terciární prevenci. Pokud jde o diabetes 1. typu, primární prevencí se myslí opatření, která mají vůbec zabránit tomu, aby diabetes vzniknul. Sekundární prevencí…

ZPT-DM1T

Diabetes mellitus 1. typu je vyvolán postupnou či rychlou ztrátou schopnosti organismu produkovat inzulín. Základem léčby zatím je (s výjimkou transplantací) náhrada vlastního inzulínu za inzulín injekční. Porucha vzniká různě rychle a někdy může přechodně imponovat i jako jiný typ diabetu. Jakmile…

DM1T-D

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, u něhož se uplatňují faktory genetické i faktory vnějšího prostředí. Znamená to, že vlastní imunitní systém omylem zničí beta-buňky slinivky břišní, které produkují inzulin...  Více se dozvíte v dalším pokračování textu na našich stránkách ZDE.