Test: Klinické projevy, aneb příznaky dlouhodobé hyperglykémie (KPPDH)


Diabetes mellitus 1. typu se prvně projevuje


Co je to tzv. ketoacidóza?