Test: Základní pravidla terapie DM 1. typu (ZPT-DM1T)

Diabetes mellitus 1. typu je vyvolán postupnou či rychlou ztrátou schopnosti organismu produkovat inzulín. Základem léčby zatím je (s výjimkou transplantací) náhrada vlastního inzulínu za inzulín injekční. Porucha vzniká různě rychle a někdy může přechodně imponovat i jako jiný typ diabetu. Jakmile se však ujistíme, že se skutečně jedná o diabetes 1. typu, s inzulínovou léčbou neotálíme a od samého počátku pacienta motivujeme, aby si co nejlépe kontroloval glykémie.

Cílem léčby diabetu 1. typu je dosáhnout co nejlepšího vyrovnání glykémií tak, aby se tím nenarušovala výrazně kvalita každodenního života a aby se nevyskytovaly závažnější a častější hypoglykémie. Vychází se při tom k osobním schopnostem každého pacienta, jeho věku, povolání a k jeho případným přidruženým nemocem.

Diagnózu diabetu 1. typu většinou stanovíme poměrně jednoduše podle klinického průběhu, charakteru pacienta a případně jeho věku. Onemocnění se někdy projeví velmi rychle, jindy ale spíše pomalu a méně nápadně.


Pokud stanovíme s velkou pravděpodobností diagnózu diabetu 1. typu u pacienta, který má zatím jen mírně zvýšené glykémie


Jaký ukazatel považujete za nejvhodnější pro kontrolu dlouhodobého vyrovnání diabetu?


Vyberte nyní hodnotu glykovaného hemoglobinu, kterou doporučuje dosáhnout Česká diabetologická společnost v souladu s americkou diabetologickou společností. V závorce je pak uvedena hodnota, která je považována za stále ještě přijatelnou.

Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu jsou odvozeny z klinických studií, ve kterých se sledovala závislost rozvoje pozdních orgánových komplikací v závislosti na tom, jaké měli pacienti dlouhodobé hodnoty glykovaného hemoglobinu. Moderní požadavky na cílové hodnoty jsou dnes přísné. Vychází se při tom z toho, že při dosažení těchto cílových hodnot bude riziko vzniku orgánových komplikací malé. Ne u každé osoby se těchto cílových hodnot podaří dosáhnout. 

Jaké hodnoty by u velmi dobře léčeného pacienta s diabetem 1. typu neměly překračovat glykémie na lačno a po jídle? Jde o obecné doporučení České diabetologické společnosti. Vychází se při tom ze stanovení v plné krvi osobním glukometrem.


Který ukazatel se používá k vyjádření, jak dobře nebo špatně je pacient v poslední době (týden, měsíc či déle) léčen?

V poslední době se stále více používá sledování hladiny krevního cukru pomocí kontinuálních senzorů

hladiny glukózy v podkoží. Alternativou je pak časté denní měření pomocí glukometru, a to minimálně 4x denně.  Nasbíraná data lze vyhodnotit např. pomocí „chytré aplikace“ v telefonu nebo po stažení dat v počítači.