Test: Základní režimová opatření DM 1. typu (ZRO-DM1T)

Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji u dětí a mladých osob, ale může se projevit rovněž kdykoliv v dospělosti. Příznaky se u mladších osob většinou rozvíjejí rychle a zahrnují hubnutí, žízeň, nápadnou polyurii a slabost. Další informace naleznete v rubrice Diabetes mellitus 1. typu, základní režimová opatření


Pokud jde o léčbu diabetu, která 2 řešení považujete pro Karla za spíše nevhodná?

Karel má diabetes 1. typu od 14 let. Je dlouhodobě léčen 4 dávkami inzulínu a jeho diabetes je celkem ještě „uspokojivě“ vyrovnaný (glykovaný hemoglobin 64 mmol/mol). Nyní má nastoupit do nového zaměstnání, kde dohlíží na automatizovaný provoz výrobní linky v čistém prostředí. Uvádí, že zde nemá možnost aplikovat si injekce inzulínu ani provádět monitorování glykémií. O nové zaměstnání velmi stojí.

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co si myslíte o tom?

Jana má od dětství diabetes 1. typu a její léčba byla dosud vždy nevyrovnaná. Uvádí, že má „zvláštní typ diabetu“ a že na ni běžné poučky neplatí. Říká, že inzulín u ní působí nepravidelně, někdy hodně, jindy málo. Říká, že někdy si ani nemusí žádný inzulín podávat a stejně jí po jídle glykémie nestoupne. Jindy zase inzulín přidává, a ono se „nic neděje“.


Honza i Petra mají rádi sladké. Oba ale mají diabetes 1. typu. Který z nich podle vašeho názoru postupuje lépe?


Co byste Agátě doporučili?

Agátě je 40 let. Při každé diabetologické kontrole ji lékař měří tlak. Ona bývá trochu rozrušená a má trému, jak jí dopadne glykovaný hemoglobin. Při posledních kontrolách měla tlak 140/90, 130/85, 150/90.

Které z uvedených řešení je naopak nevhodné?

Většina lidí jsou nejaktivnější v ranních hodinách a dopoledne. Chystají se do školy nebo do zaměstnání a tělo s přirozeně připravuje na zvýšenou zátěž. Z tohoto důvodu se u někoho méně, u jiného více, uvolňují během časného rána hormony, které tělo „připravují do akce“. Jedná se zejména o kortizol a adrenalin. Oba tyto hormony mohou uvolňovat do krve glukózu ze zásob a tím zvyšovat glykémii. Za normálních okolností zabrání vzestupu glykémie inzulín. U některých pacientů ale díky tomu vzniká tzv. fenomén časného ráno (rozbřesku, anglicky dawn fenomén, čti „dón“). Projevuje se ranním zvýšením glykémie. Uvedeme některá opatření, které mohou tomuto fenoménu předcházet.