Test: Klinické projevy - obecně (DM-KP2)


Jaké jsou příznaky DM 1. typu

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Jsou pacienti s DM 1. typu hubení, nebo trpí nadváhou?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Proč pacienti s DM 1. typu trpí tolik žízní?


Čím je vyvoláno časté močení u DM 1. typu?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.