Test: CGM - praktické používání (S-CGMPP)

Několik krátkých dotazů k praktickému použití CGM systému.


V jakých okamžicích se mohou nejvíce lišit údaje o hladině glukózy mezi CGM a glukometrem?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Naměřené hodnoty ze CGM mají oproti hodnotám z glukometru - vyberte SPRÁVNÉ tvrzení?


Jaký základní alarm/y je možné u každého systému CGM nastavit?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co je nutné udělat při akutních stavech (např. klinické příznaky hypoglykémie...)?


Co je hlavními výhodami CGM systému?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.