Test: Poškození ledvin – vyšetření, projevy, průběh (PL-VPP)

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny hustě protkané. Základními strukturami v ledvinách jsou tzv. ledvinná klubíčka (glomeruly). Hlavní součástí glomerulů jsou stočené a propojené vlásečnice, v nichž se filtruje krev. Skrze stěnu těchto klubíček prochází tzv. prvotní moč, která se postupně sbírá do vývodných cest a postupně se zahušťuje.

Činnost ledvinných klubíček je přesně regulovaná a úzce souvisí s udržováním správného krevního tlaku. Klubíčka se během let poškozují zvýšenými hladinami krevního cukru. Jejich stěna se poškozuje, ztlušťuje, méně filtruje krevní součásti, které se mají vylučovat, a naopak je více propustná pro krevní bílkoviny. Některá ledvinná klubíčka postupně zanikají a ledviny celkově špatně funguje. Poškození ledvin dále urychluje inzulínová rezistence, zvýšený krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků, obezita a kouření. Kromě toho funkci ledvin zhoršují také močové infekce, které jsou u pacientů s diabetem rovněž častější.

Protože se na postižení ledvin podílí kromě samotné vysoké glykémie ještě více příčin, používá se dnes častěji pojem „diabetické onemocnění ledvin“ než dříve používaný pojem „diabetická nefropatie“. Diabetické onemocnění ledvin dnes představuje u dospělých osob nejčastější příčinu poškození ledvin a je také nejčastější příčinou selhání ledvin.

Včasným zjištěním diabetu a dlouhodobě správnou léčbou lze mnoha případům diabetického onemocnění ledvin předejít nebo výrazně zpomalit jeho průběh.


Jaké hlavní funkce v těle mají ledviny?


Proč mohou mít pacienti s diabetem v moči cukr?


Proč pacienti s vysokými hodnotami krevního cukru hodně močí?


Horní mez vylučování albuminu močí u zdravých osob je:

Hlavní krevní bílkovinou je tzv. albumin. Ten se tvoří v játrech a má v těle řadu funkcí. Pomáhá udržovat v krevním řečišti správnou náplň krve, slouží jako zásobní bílkovina v případě nedostatečné výživy, na jeho povrchu s v krvi přenášejí nejrůznější látky, jako např. hormony nebo i léky, a mnoho jiných. Albumin za normálních okolností téměř vůbec neprochází stěnou ledvinných klubíček (glomerulů). Přítomnost zvýšeného množství albuminu v moči patří k častým prvním projevům diabetického onemocnění ledvin. Sledování přítomnosti albuminu (albuminurie) v moči patří proto k základním součástem vyšetřování pacientů s diabetem.


Pokud orientační vyšetření (označované často termínem „moč chemicky“) ukazuje + (jeden křížek), znamená to, že pacient má v moči bílkovinu... (označte odpověď)

Přítomnost bílkoviny v moči se běžně testuje pomocí orientačních vyšetření, např. pomocí běžných testovacích proužků. Tyto testy ale nejsou schopné spolehlivě zachytit malé množství albuminu, případně nejsou schopné odlišit jiné bílkoviny v moči, které mohou být v moči v malém množství přítomné i u zdravých lidí.


Když si prohlížíte výpis vašich laboratorních hodnot a najdete kolonku „eGFR“, co toto označení znamená?