Test: Poškození ledvin - obecně (PL-O)

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny hustě protkané. Základními strukturami v ledvinách jsou tzv. ledvinná klubíčka (glomeruly). Hlavní součástí glomerulů jsou stočené a propojené vlásečnice, v nichž se filtruje krev. Skrze stěnu těchto klubíček prochází tzv. prvotní moč, která se postupně sbírá do vývodných cest a postupně se zahušťuje.

Činnost ledvinných klubíček je přesně regulovaná a úzce souvisí s udržováním správného krevního tlaku. Klubíčka se během let poškozují zvýšenými hladinami krevního cukru. Jejich stěna se poškozuje, ztlušťuje, méně filtruje krevní součásti, které se mají vylučovat, a naopak je více propustná pro krevní bílkoviny. Některá ledvinná klubíčka postupně zanikají a ledviny celkově špatně funguje. Poškození ledvin dále urychluje inzulínová rezistence, zvýšený krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků, obezita a kouření. Kromě toho funkci ledvin zhoršují také močové infekce, které jsou u pacientů s diabetem rovněž častější.

Protože se na postižení ledvin podílí kromě samotné vysoké glykémie ještě více příčin, používá se dnes častěji pojem „diabetické onemocnění ledvin“ než dříve používaný pojem „diabetická nefropatie“. Diabetické onemocnění ledvin dnes představuje u dospělých osob nejčastější příčinu poškození ledvin a je také nejčastější příčinou selhání ledvin.

Včasným zjištěním diabetu a dlouhodobě správnou léčbou lze mnoha případům diabetického onemocnění ledvin předejít nebo výrazně zpomalit jeho průběh.


Co postačuje pro pravidelně orientační sledování funkce ledvin pacienta s diabetem?

Funkce ledvin se orientačně posuzuje podle hodnoty tzv. odhadované glomerulární filtrace (eGFR). Jedná se o jednoduché vyšetření, ke kterému potřebujeme znát následující hodnoty: hladinu kreatininu v krevní plazmě a dále věk, pohlaví a výšku pacienta. Normální hodnota eGFR je nad 1,50 ml/s.  Při hodnotě mezi 1,0 – 1,49 ml/s se jedná o výsledek již mírně snížený. Hodnoty mezi 0,75 – 0,99 ml/s svědčí již pro jasně sníženou funkci ledvin.


Jaký by měl být výsledek u zdravých osob při orientačním vyšetření přítomnosti albuminu v moči?

Jednou z prvních známek poškození ledvin bývá u pacientů s diabetem přítomnost bílkoviny v moči. Jedná se především k bílkovinu albumin.


Pro pacienty s prokázaným diabetickým onemocněním ledvin je kromě snahy o dobré vyrovnání diabetu nejdůležitější:


Diabetické onemocnění ledvin postihuje v průběhu života v současné době


Orientační vyšetření funkce ledvin (eGFR) a orientační vyšetření moče na přítomnost albuminu a bílých a červených krvinek se má provádět u každého pacienta s diabetem