Edukační testy

Pro lékaře: v levém sloupci naleznete okruhy témat včetně testů a jejich kódů k zadání pro pacienty. 
Možnost vytištění "Edukačního letáku pro pacienta" k zapsání kódu vybraného testu je ke stažení ZDE.

Pro pacienty: pokud jste obdrželi od lékaře kód testu, přejděte na testycukrovka.cz (pouze na tomto odkazu lze odeslat lékaři certifikát o úspěšném splnění testu). 

HSPV

Základní pravidla a nutné znalosti pro diabetiky s léčbou, která může způsobit těžkou hypoglykémii s poruchou vědomí. Pro všechny pacienty na terapii inzulinem a léky zvyšujícími sekreci inzulinu (deriváty sulfonylurey, glinidy).

NH

Základní informace o noční hypoglykémii -  kdy se může vyskytovat, jak ji poznat a co si sní počít.

HG-K

Základní informace o ketoacidóze určené hlavně pro diabetiky 1. typu, jež tento akutní stav nejvíce ohrožuje.

DM-AK

Otázky na to, jaké akutní komplikace mohou u diabetika nastat včetně otázek na nejzákladnější informace o těchto stavech.

DN-ZI

Syndrom diabetické nohy patří k nejčastějším komplikacím dlouho trvajícího diabetu. Na jeho vzniku se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: délka trvání diabetu a špatné vyrovnání diabetu. Nedostatečně léčený diabetes poškozuje nervy a cévy dolních končetin. To se může projevovat pocity…

PL-VPP

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

PL-VPL

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

PL-O

U pacientů s diabetem vznikají onemocnění ledvin mnohem častěji než u zdravých osob. Za hlavní příčinu se považují dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru, které mění metabolické pochody v tělesných buňkách. Mezi nejcitlivější patří buňky krevních kapilár neboli vlásečnic, kterými jsou ledviny…

GH

Hodnota glykémie nás informuje o hladině krevního cukru v určitém okamžiku. Jediná hodnota nám ale mnoho nepoví. Glykémie může náhodně vyskočit nahoru po nějakém sladším jídle nebo naopak bude nízká, když si pacient dává pozor a dlouho před měřením nic nejí. Více informací nám dává glykemický…

DHKDP

Co je možné, kromě kromě hladiny glukózy v krvi (případně v intersticiální tekutině), v domácím prostředí u diabetika sledovat.

PO
Kategorie:
Poškození očí

Diabetes může vyvolávat řadu očních problémů. Některé se vyskytují i u jiných očních nemocí, jiné jsou značně typické jen pro cukrovku. Mezi poruchy, které mohou mít i jiné příčiny, patří např. zákal oční čočky – katarakta. Zakalenou čočkou špatně proniká světlo, takže obraz je jakoby zakalený,…