Edukační testy

Pro lékaře: v levém sloupci naleznete okruhy témat včetně testů a jejich kódů k zadání pro pacienty. 
Možnost vytištění "Edukačního letáku pro pacienta" k zapsání kódu vybraného testu je ke stažení ZDE.

Pro pacienty: pokud jste obdrželi od lékaře kód testu, přejděte na testycukrovka.cz (pouze na tomto odkazu lze odeslat lékaři certifikát o úspěšném splnění testu). 

P-DM2T

Diabetes mellitus 2. typu je v civilizované společnosti velmi častou poruchou. V České republice byl zjištěn výskyt tohoto onemocnění v roce 2018 téměř u 10 % obyvatel. Vzniku jasného diabetu 2. typu zpravidla předchází stádium prediabetu. Pokud nedojde k zásadní změně životního stylu nebo se…

TC-O

K prostudování dané problematiky si klikněte na rubriku TĚHOTENSKÁ CUKROVKA od MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. 

TC-D

Screening těhotenské cukrovky je indikován u všech těhotných s výjimkou žen, které se již pro těhotenskou cukrovku léčí.  Screening gestačního diabetu je dvoufázový. I. fáze probíhá na začátku těhotenství (do 14. týdne těhotenství), jedná se o stanovení hladiny cukru v krvi (glykemie) nalačno ze…

TC-SL

Všechny ženy se zjištěnou těhotenskou cukrovkou by měly být sledovány v diabetologické ambulanci a vybaveny glukometrem (osobním přístrojem na měření hladiny cukru v krvi).  Kontroly glykémií si pacientka provádí sama na glukometru (tzv. selfmonitoring glykémie) formou tzv. glykemického profilu:…

TC-S

TĚHOTENSKÁ CUKROVKA BĚHEM PORODU A PO PORODU K porodu žen s těhotenskou cukrovkou nejsou potřeba žádná speciální opatření, pouze by ženy během porodu neměly pít anebo jíst něco sladkého.  U žen léčených dietou není potřeba zasahovat do termínu porodu. Těhotenství u žen léčených metforminem a/nebo…

GD-S

Měření glykémie na glukometru (Selfmonitoring) Všechny ženy, které mají diagnostikovanou těhotenskou cukrovku, by měly být pravidelně sledovány v diabetologické ambulanci. Měly by být vybaveny glukometrem (přístroj na domácí měření glykémie z kapky krve), pomocí kterého si mohou sledovat hladiny…

HG-Z

Hyperglykémie (Diabetes 2. typu) Pojem „hyperglykémie“ znamená „zvýšená glykémie“. Jak známo, normální hodnota glykémie na lačno se udává do 5,6 mmol/l a po jídle do 7,8 mmol/l. Všechny vyšší hodnoty tedy můžeme tedy označit jako hyperglykémii. Hyperglykémie trvající delší dobu vyžaduje určitou…

HG-RH

Hyperglykémie (Diabetes 2. typu) Pojem „hyperglykémie“ znamená „zvýšená glykémie“. Jak známo, normální hodnota glykémie na lačno se udává do 5,6 mmol/l a po jídle do 7,8 mmol/l. Všechny vyšší hodnoty tedy můžeme tedy označit jako hyperglykémii. Hyperglykémie trvající delší dobu vyžaduje určitou…

HG-PJ

Hyperglykémie (Diabetes 2. typu) Pojem „hyperglykémie“ znamená „zvýšená glykémie“. Jak známo, normální hodnota glykémie na lačno se udává do 5,6 mmol/l a po jídle do 7,8 mmol/l. Všechny vyšší hodnoty tedy můžeme tedy označit jako hyperglykémii. Hyperglykémie trvající delší dobu vyžaduje určitou…

HG-PI

Hyperglykémie při inzulinoterapii u diabetu 2. typu Řada pacientů s diabetem 2. typu potřebuje ke správnému metabolickému vyrovnání injekční inzulín. Inzulín je většinou potřebný tehdy, když se beta buňky pankreatu postupně vyčerpávají. Na rozdíl od diabetu 1. typu však schopnost produkovat vlastní…