Test: Hyperglykémie po jídle (HG-PJ)

Hyperglykémie (Diabetes 2. typu)

Pojem „hyperglykémie“ znamená „zvýšená glykémie“. Jak známo, normální hodnota glykémie na lačno se udává do 5,6 mmol/l a po jídle do 7,8 mmol/l. Všechny vyšší hodnoty tedy můžeme tedy označit jako hyperglykémii.

Hyperglykémie trvající delší dobu vyžaduje určitou změnu léčebného režimu. Při náhlé hyperglykémii vyššího stupně bychom měli nějaké opatření učinit hned.

Záleží pochopitelně na tom, jak výraznou diabetickou poruchu pacient má a jakou léčbu užívá. Někdy může postačovat zpřísnění dietního režimu, jindy je nutné zahájit inzulínovou léčbu nebo ji upravit. Jak jsme vysvětlili v části …. (Inzulin a inzulinová rezistence), přirozený i injekční inzulin působí nejen tak, že pomáhá „zpracovat“ sacharidy, které přijímáme v potravě, ale také tím, že zabraňuje, aby se glukóza v těle dále tvořila či uvolňovala ze zásobních látek. Inzulínová rezistence často působí, že efekt inzulínu během noci je nedostatečný a glykémie k ránu stoupá. Dosažení správné ranní glykémie je proto takovým prubířským kamenem léčby diabetu 2. typu. Pokud pak vzniká vysoká glykémie během dne, bývá to způsobeno nadměrným jídlem, nedostatkem pohybu či nedostatečnými dávkami tablet či injekčního inzulínu.


Nejčastějším, a přitom nejsnáze odstranitelným důvodem příliš vysoké glykémie po jídle u pacientů s diabetem 2. typu je


Doporučená hodnota glykémie po jídle u osob s diabetem 2. typu by neměla přesahovat


Co je to tzv. glykemický index potravin?


Která skupina léků používaných v léčbě diabetu 2. typu zvyšuje sekreci inzulínu po jídle?