Test: Selfmonitoring (GD-S)

Měření glykémie na glukometru (Selfmonitoring)

Všechny ženy, které mají diagnostikovanou těhotenskou cukrovku, by měly být pravidelně sledovány v diabetologické ambulanci. Měly by být vybaveny glukometrem (přístroj na domácí měření glykémie z kapky krve), pomocí kterého si mohou sledovat hladiny krevního cukru. Cílem léčby těhotenské cukrovky je udržení normálních hladin krevního cukru (glykémie). Kontroly glykémií si pacientka provádí sama na glukometru (tzv. selfmonitoring glykémie) formou tzv. glykemického profilu: ráno nalačno a 1 hodinu po hlavních jídlech (po snídani, po obědě a po první večeři). Zpočátku se glykemický profil provádí častěji, při uspokojivých hodnotách pak postačí 2-3x týdně. Cílové glykémie při léčbě těhotenské cukrovky jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 1: Cílové hodnoty glykémie při léčbě těhotenské cukrovky.

glykémie

Cílová hodnota glykémie (cukru v krvi)

nalačno

< 5,3 mmol/l

za 1 hodinu po jídle

< 7,8 mmol/l

Jednou za měsíc se zpravidla provádí také vyšetření tzv. glykovaného hemoglobinu, který svědčí o tom, jak na tom cukrovka byla celkově za několik uplynulých týdnů. Jeho hodnota by měla být do 40 mmol/mol.

Glukometr je malý přístroj, pomocí kterého si můžete změřit aktuální hladinu cukru z malé kapky krve získané z prstu. K příslušenství patří nástavec na lancetu (píchátko), náhradní lancety (jehličky do píchátka), testovací proužky (v krabičce nebo ve folii) a obal.

Postup měření hladiny krevního cukru (glykémie) na glukometru:

  1. umyjte si ruce mýdlem a osušte (nepoužívejte dezinfekci, mohla by zkreslit výsledek měření), ruce by měly být teplé,
  2.  připravte si nástavec s lancetou („píchátko s jehličkou“),
  3.  zasuňte testovací proužek do vypnutého glukometru (na glukometru nemačkejte žádná tlačítka, glukometr se sám spustí po správném zasunutí proužku),
  4.  jakmile začne na displeji glukometru blikat symbol kapičky krve, píchněte se lancetou do boční strany bříška prstu, odložte lancetu a jemným masírováním prstu vymáčkněte kapku krve,
  5.  vezměte glukometr, volný konec testovacího proužku přibližte ke kapce krve a nechte ji nasát do proužku,
  6.  po nasátí dostatečného množství krve do proužku se na displeji glukometru po několika sekundách objeví výsledek měření, který si zapište.

Lancety jsou od výrobce určeny pro jednorázové použití, ale v praxi není třeba lancetu měnit po každém píchnutí do prstu. Stačí ji vyměnit po jednom dnu měření. Naproti tomu testovací proužek lze použít jen jednou, poté je nutné ho vyhodit (ne vrátit zpět do krabičky – znehodnotil by ostatní nepoužité a drahé proužky). Proužky jsou citlivé na vlhko, proto krabičku ihned po vyjmutí nového proužku opět důkladně zavřete.

Seznam literatury:

K prostudování dané problematiky si klikněte na rubriku TĚHOTENSKÁ CUKROVKA od MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. 


Měla by si těhotná žena kontrolovat hladiny cukru v krvi pomocí glukometru?


Jak často by si měla těhotná žena měřit hladiny cukru v krvi na glukometru?


Kdy by si těhotná žena měla měřit hladiny cukru v krvi na glukometru?


Jaké jsou cílové hodnoty glykémie při měření na glukometru?


Před měřením na glukometru si umyjte ruce: Uveďte správné tvrzení.


Lze při měření na glukometru opakovaně použít testovací proužek?