Test: Diagnostika (TC-D)

Screening těhotenské cukrovky je indikován u všech těhotných s výjimkou žen, které se již pro těhotenskou cukrovku léčí.  Screening gestačního diabetu je dvoufázový.

I. fáze probíhá na začátku těhotenství (do 14. týdne těhotenství), jedná se o stanovení hladiny cukru v krvi (glykemie) nalačno ze žíly (ne z prstu na glukometru). Těhotenská cukrovka je diagnostikován při opakovaném zjištění glykemie nalačno nad 5,1 mmo/l.

II. fáze screeningu probíhá mezi 24.–28. týdnem těhotenství Screening provádíme u všech těhotných žen, u nichž byl screening na začátku těhotenství negativní nebo I. fázi screeningu nepodstoupily. Jedná se orální glukózový toleranční  test (OGTT).  Během testu se stanovuje hodnota glykémie nalačno a 60 a 120 minut po vypití roztoku glukózy. Normální hodnoty glykemie ze žíly během OGTT v těhotenství jsou nalačno < 5,1 mmol/l, za 1 hodinu po zátěži < 10,0 mmol/l a za 2 hodiny po zátěži < 8,5 mmol/l.

Test má být proveden v laboratoři, a aby se na jeho výsledek dalo spolehnout, je třeba dodržet následující podmínky:

  • test se provádí v ranních hodinách po min. 8 hod. lačnění (těhotná žena smí pít pouze čistou vodu)
  • těhotná má být instruována, aby 3 dny před testem měla své obvyklé stravovací návyky (neomezovala příjem sacharidů) a den před testem vyloučila zvýšenou fyzickou námahu
  • všechny odběry musí být provedeny ze žíly, nelze použít kapilární krev z prstu
  • jednotlivé glykémie musí být stanoveny standardní laboratorní metodou (ne na glukometru)
  • u každé těhotné ženy je nejdříve vyšetřena glykémie nalačno a teprve podle výsledku testu se rozhoduje o dalším pokračování v testu (tj. vypití roztoku glukózy)
  • po celou dobu testu zůstává vyšetřovaná žena ve fyzickém klidu a pod dohledem v laboratoři, před testem a během testu nesmí kouřit
  • důvodem k odložení testu je akutní onemocnění (např. viróza, těhotenské zvracení)
  • pravidelné dávky léků s anti-inzulinovým efektem - např. kortikoidy, hormony štítné žlázy (Letrox, Euthyrox), progesteron (Utrogestan) lze užít až po dokončení testu
  • při odběru do běžných zkumavek je nutné vyhodnocení glykémie do 30 minut od odběru krve, jinak dojde k výraznému zkreslení výsledku (odložené vyhodnocení je možné pouze v případě, že byl odběr proveden do speciálních zkumavek se stabilizačním činidlem) 


Test na těhotenskou cukrovku by měly podstoupit:


Jak se má těhotná žena na test na těhotenskou cukrovku připravit?

Seznam literatury:

https://www.cukrovka.cz/2-faze


Jak a kdy se vyšetřuje, jestli těhotná žena nemá těhotenskou cukrovku?


Jak probíhá OGTT?


Během testu by těhotná žena měla:

Seznam literatury:

https://www.cukrovka.cz/2-faze