Jak často skupinová edukace probíhá a jak dlouho trvá jedna lekce?

Autoři:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové, Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 25. 6. 2018


Může se jednat o jednorázové sezení, ale z mého pohledu je výhodnější strukturovaná skupinová edukace s opakovanými setkáními.
My většinou děláme 4 setkání v odstupu 2-3 týdnů. 1 sezení trvá cca 1,5-3 hod. Podmínkou účasti pacienta je znalost a ochota provádět selfmonitoring a také absolvovat opakovaná edukační sezení.