MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové

Profesní životopis:
1995 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1999 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
2001 - atestace z diabetologie
2001 - pedagogické minimum - výuka odborných předmětů
2004 - ukončení postgraduálního doktorského studia
2007 - absolvování kurzu "101" v transakční analýze
2009 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2010 – školitel STOB
2011 - "Expert trainer" v edukaci pomocí Konverzačních map
2011 - atestace z všeobecného praktického lékařství pro dospělé
2013 - studium českého znakového jazkyka
2014 - "Expert trainer" v edukacích pomocí Konverzačního průvodce
2014 - studium psychosomatiky
2016 – výcvik v motivačních rozhovorech
2017 – napsala monografii: Štefánková J., Lacigová S. a kol.: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci, Mladá fronta, 2017

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil MUDr. Štefánkové cenu  Prof. Syllaby za nejlepší publikaci v oboru za rok 2017.

017 - napsala kapitolu o komunikaci do knihy: Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V. a kol: Skupinová edukace diabetiků, Jak na to… Geum, 2017

Od r. 1996 pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
nejdříve jako sekundární lékař a od r. 2001 jako odborný lékař - diabetolog
na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické poradně.

Od r. 2009 pracuje ve vlastní diabetologické ambulanci, StefaMed s.r.o. v Hradci Králové.

Osobní životopis:
Ve svém volnu si užívám rodiny. Společně rádi odhalujeme krásy přírody, svět vědy, techniky a dinosaurů.

Od července 2017 se ze mě stal „pejskař“.

Vyzkoušela jsem si kreslení
pravou mozkovou hemisférou.

Objevuji,
tvořím
a relaxuji na kurzech kreslení a malování.