Kdo skupinovou edukaci provádí?

Autoři:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové, Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 25. 6. 2018


Jedná se o týmový přístup, společný zdravotnický tým pod vedením diabetologa se zkušenostmi v edukaci, který spolupracuje s diabetologickou a edukační sestrou, nutriční terapeutkou a dalšími specialisty, např. podiatrickou sestrou, fyzioterapeutem, psychologem apod.

Probíhá v diabetologických edukačních centrech, která jsou jmenována Českou diabetologickou společností.

Velmi důležité je vlastní sestavení edukační skupiny, vhodný je počet maximálně do 9 pacientů s podobným edukačním problémem a podobnou terapií, např. na inzulinoterapii, do dvou let od zjištění diabetu a/nebo při převzetí do péče diabetologické ambulance, při neuspokojivé kompenzaci diabetu s HbA1c nad 53 mmol/mol, při četných a závažných hypoglykemiích.

Jestli váš lékař v uvedeném seznamu není a vy byste měli o skupinovou edukaci zájem, zeptejte se ho, zda-li opravdu tato možnost u něj není k dispozici nebo si vyhledejte nejbližší pracoviště, kde skupinové edukace probíhají.