Doporučuji všem

Autor:
autor uveden v článku

Pracoviště:

Vloženo: 25. 6. 2018


Edukační pobyt v Luhačovicích

Ve dnech 28.4.2018 – 1.5.2018 jsem se účastnila edukačního pobytu pro mladé diabetiky v Luhačovicích pod záštitou neziskové organizace Diaktiv. Jako ostatní edukační akce, kterých jsem se v minulosti zúčastnila, byla i tato pro mě velkým přínosem.

Na začátku pobytu jsme si v seskupení 30 pacientů, 2 lékařů, nutriční terapeutky a doprovodných organizátorů zábavnou formou (anonymně prostřednictvím online aplikace) udělali obrázek o tom, jak na tom ve skupině vlastně jsme z hlediska kompenzace a zvládání cukrovky. Následovalo kolečko představování a sdělení našich očekávání od tohoto pobytu. V dalších dnech jsme pak absolvovali workshopy na různá témata, která byla z velké části přizpůsobena potřebám účastníků. Dostali jsme se k problematice zvládání glykemických výkyvů při fyzické aktivitě, řešení hypoglykemických stavů v různých situacích, překonávání komunikačních bariér mezi pacientem a lékařem, komplikací diabetu, otázkám správné výživy aj. Díky tomu, že edukace probíhaly ve skupinách po 10 pacientech, byl velký prostor na individuální diskuze a vzájemné výměny zkušeností. To bylo, myslím si, velmi přínosné nejen pro samotné pacienty, ale i pro prezentující. Mimo edukační bloky bylo samozřejmě mnoho prostoru i na teambuildingové aktivity ve formě „dia orienťáku“, sportovního vyžití (bazén, volejbal), procházek po lázeňském městě, návštěvy místní čokoládovny aj. Nechybělo ani večerní posezení v útulných hospůdkách. Na konci pobytu jsme pak opět každý za sebe sdělili ostatním své osobní přínosy z pobytu, zda splnil či předčil naše očekávání, a zda a jak se změnil náš přístup k léčbě. Někteří pacienti z řad organizátorů se svěřili i se svými životními příběhy boje za lepší kompenzaci. Nebylo pro mě velkým překvapením, že se nakonec všichni účastníci, plně namotivovaní z proběhlého setkání, shodli v tom, že chtějí více zabojovat, zlepšit svůj život s cukrovkou a vzájemně se motivovat k lepším výsledkům.

Celý pobyt byl z mého pohledu plný přátelské a vřelé atmosféry. Všichni účastníci byli v diskuzích velmi otevření, dokázali se ve skupině svěřit se svými problémy a mnohdy se nebáli přiznat přede všemi vlastní chyby, kterých se v léčbě dopouští. Stejně lidský a otevřený přístup jsem cítila i ze strany přednášejících, čehož si jako pacient velmi cením a myslím si, že tento uvolněný způsob komunikace velmi přispěl k ještě efektivnějšímu předání užitečných informací.

Takovéto edukační pobyty rozhodně doporučuji všem pacientům, a to i těm, kteří jsou dobře kompenzovaní nebo mají pocit, že mají své onemocnění pod kontrolou. Kromě nových poznatků zde určitě platí i pravidlo „opakování je matka moudrosti“, kdy si člověk připomene a upevní již kdysi nabyté znalosti, které mu umožní lépe pochopit a zvládat své onemocnění a namotivují ho k lepším výsledkům. Pacient má navíc jedinečnou příležitost poznat nové přátele z řad diabetiků, získat pochopení mezi komunitou, která ví, čím si v životě prochází, sdělit si své zkušenosti a třeba právě i díky nim pomoci těm ostatním.

Anička