Cíle skupinové edukace

Autor:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové

Vloženo: 25. 6. 2018


Cíl edukace je stejný jako u edukace individuální. Má vést k osamostatnění a převzetí zodpovědnosti za svůj život, včetně své nemoci. Je důležité, aby se naučil s cukrovkou žít, řešit různé životní situace. K tomu potřebuje informace (znalosti), dovednosti a velmi prospěšné jsou zkušeností dalších nemocných s diabetem.