Skupinová edukace

Autoři:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové, Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 9. 4. 2018


Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které ze strany pacienta vyžaduje denně udělat řadu rozhodnutí a aktivit, které ovlivní ve svých důsledcích průběh onemocnění.
Edukace je proces, který znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta posiluje, vede k samostatné péči o diabetes a k aktivní spolupráci se zdravotníky.
Skupinová
edukace představuje formu vzdělávání, kde si pacienti mezi sebou ve skupině vyměňují informace a své zkušenosti s diabetem. Lékař nebo sestra zde fungují spíše jako moderátoři diskuse než učitelé.  

Kdybyste se chtěli dozvědět o skupinové edukaci více, doporučuji tuto publikaci:
Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V. a kol: Skupinová edukace diabetiků, Jak na to… Geum, 2017