Skupinová edukace

Autor:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové

Vloženo: 9. 4. 2018


Skupinová edukace představuje formu vzdělávání, kde si pacienti mezi sebou ve skupině (4-8 lidí) vyměňují informace a své zkušenosti s diabetem. Lékař nebo sestra (nutriční terapeut, fyzioterapeut…) zde fungují spíše jako moderátoři diskuse než učitelé.  

Výhodou skupinové edukace je sdílení zkušeností. Člověk je společenský tvor, potřebuje společenství lidí řešících podobné problémy, podobné situace. Od lidí, kteří jsou mu podobní, se učí nejsnadněji a nejlépe.   

Cíl edukace je stejný jako u edukace individuální. Má vést k osamostatnění a převzetí zodpovědnosti za svůj život, včetně své nemoci. Je důležité, aby se naučil s cukrovkou žít, řešit různé životní situace. K tomu potřebuje informace (znalosti), dovednosti a velmi prospěšné jsou zkušeností dalších nemocných s diabetem.

Jak skupinová edukace vypadá? Je to způsob vzdělávání, a ten často ze školy máme spojený se zkoušením. Edukace není žádné zkoušení. Není to ani přednáška. Měla by to být smysluplná diskuse na dané téma. V ideálním případě si téma volí pacienti sami, dle svých potřeb. Platí důležité pravidlo, že každý řekne, jen co uzná za vhodné a do diskuse nikoho nenutíme. Využíváme různé edukační pomůcky – Konverzační mapy, modely potravin, obrázky, tabulky, webové aplikace…

Jak často skupinová edukace probíhá a jak dlouho trvá jedna lekce? Může se jednat o jednorázové sezení, ale z mého pohledu je výhodnější strukturovaná skupinová edukace s opakovanými setkáními. My většinou děláme 4 setkání v odstupu 2-3 týdnů. 1 sezení trvá cca 1,5-2 hod.

Kdo skupinovou edukaci provádí? Nejčastěji jsou to Edukační centra, seznam kterých najdete na stránkách www.diab.cz/ Jestli váš lékař v uvedeném seznamu není a vy byste měli o skupinovou edukaci zájem, zeptejte se ho, zda-li opravdu tato možnost u něj není k dispozici nebo si vyhledejte nejbližší pracoviště, kde skupinové edukace probíhají.

Témata edukace. Mohou se probírat stejná témata jako při individuální edukaci. Vybírají se podle složení skupiny a preferencí jednotlivých členů.

Základní témata pro diabetiky 2. typu: 
Co to je diabetes.  Jak vzniká diabetes mellitus 2. typu. Cílové hodnoty, selfmonitoring.
Jak si vytvořit jídelníček. Práce s kalorickými tabulkami.  
Pohybová aktivita. Hypoglykémie.
Pozdní komplikace. Syndrom diabetické nohy
Základní témata pro diabetiky 1. typu:
Co to je diabetes mellitus 1. typu. Cílové hodnoty, selfmonitoring.
Co jsou to sacharidy. Počítání sacharidů
Inzulinoterapie. Jak funguje inzulin, různé druhy inzulinu, jak si upravovat dávky (podle obsahu sacharidů v potravě, při pohybu, při nemoci…)
Hypoglykémie – příčiny, příznaky, léčba.
Pozdní komplikace

Kdybyste se chtěli dozvědět o skupinové edukaci více, doporučuji tuto publikaci:
Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V. a kol: Skupinová edukace diabetiků, Jak na to… Geum, 2017