Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Datum narození: 29. 4. 1957
Místo narození: Praha

Kvalifikace:

1982 Absolvent 1. LF UK v Praze
1992 CSc. na téma "Farmakoterapie hyperlipoproteinémií"
2001 habilitace v oboru vnitřní lékařství
2006 profesor vnitřního lékařství

Specializace:

Vnitřní lékařství atestace
1985 I. stupeň
1989 II. stupeň

Zahraniční stáž:

1989-1990 Fullbright Scholarship v The Gladstone Foundation Laboratories for Cardiovascular Disease, San Francisco

Praxe:

1982 - 1985 sekundární lékař, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
1985 - 1989 starší sekundární lékař, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
1989 - 2001 odborný asistent, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
2001 - 2006 docent, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
2006 - dosud profesor, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha

Současné postavení:

Profesor, zástupce přednosty kliniky
Vedoucí "Centra preventivní kardiologie" III. interní kliniky VFN
2006 Předseda České internistické společnosti ČLS JEP
2008 Člen Administrative Council European Society of Internal Medicine (EFIM)
2015 Vedoucí výukového pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ
2016 Vědecký sekretář International Atherosclerosis Society (IAS)
2018 Člen výboru International Society of Internal Medicine (ISIM)
Čestná členství
American College of Physicians fellowship
European Federation of Internal Medicine fellowship

Vědecký zájem:

Vnitřní lékařství, hyperlipoproteinémie, preventivní kardiologie

Literatura:

9 monografií, více než 200 vědeckých publikací

H index:

24

Citací celkem: 3085
Účast na kongresech a konferencích, seminářích (aktivní)
/více než 300 přednášek, 100 na mezinárodních kongresech a v zahraničí/
Prezident Evropského aterosklerotického kongresu (EAS) 2005 v Praze
Prezident Evropského kongresu interní medicíny (EFIM) 2013 v Praze
Prezident Pražských evropských dní interní medicíny (PEDIM) 2014 v Praze
Prezident 2. Pražských evropských dní interní medicíny (PEDIM) 2016 v Praze
Prezident 3. Pražských evropských dní interní medicíny (PEDIM) 2018 v Praze
Prezident 37. Mezinárodního kongresu interní medicíny (WCIM) 2014 v Praze
Postgraduální výchova:
školitel 9 postgraduálních studentů; 8 studentů ukončilo Ph.D.

Ceny:
Opakovaně Cena České internistické společnosti za nejlepší monografii
Opakovaně Cena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za nejlepší knižní publikaci
Prusíkova cena České angiologické společnosti 1994
Cena Ministra zdravotnictví ČR 1996 (jako spoluřešitel grantového úkolu)
Cena Ministra zdravotnictví ČR 1999 (jako hlavní řešitel grantového úkolu)

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Seznam článků