prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. vystudoval 1. lékařskou fakultu UK. Od roku 1997, kdy studia dokončil, působí na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je vedoucím lékařem Diabetologického centra VFN a lůžkového oddělení zaměřeného na léčbu pacientů s diabetem a obezitou. Kromě klinické práce se také podílí na výuce vnitřního lékařství mj. v oblasti metabolických a endokrinních onemocnění, v rámci postgraduálního vzdělávání se zaměřuje na léčbu diabetu 1. i 2. typu a prevenci cévních komplikací. Věnuje se výzkumu a je autorem řady odborných článků.

Od roku 2022 byl zvolen předsedou České diabetologické společnosti.

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Seznam článků