PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.

Pracoviště: Farmaceutická fakulta Masarykova univerzita Ústav přírodních léčiv

Pracoviště:
Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
Ústav přírodních léčiv
https://www.youtube.com/watch?v=EyLur7b7wf8
https://www.youtube.com/watch?v=PKWsDRWaiFM

Pracovní pozice: odborná asistentka
https://www.researchgate.net/profile/Alice-Sychrova
https://orcid.org/my-orcid
https://www.linkedin.com/in/alice-sychrova-65a9856a/

Během studia na farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jsem měla to štěstí, že jsem se dostala do skvělého kolektivu zaměstnanců Ústavu přírodních léčiv. Jakmile jsem v roce 2009 získala titul Mgr., pokračovala jsem dále ve studiu v doktorském programu. V roce 2012 jsem získala titul PharmDr. Následně jsem absolvovala dvě nezapomenutelné stáže v National Center for Natural Products Research - School of Pharmacy, University of Mississippi. Seznámila jsem se s kolegy z různých částí světa a získala nové zkušenosti ze špičkových laboratoří. V neposlední řadě se mi podařilo procestovat USA.

V roce 2016 jsem obhájila svou dizertační práci (In vitro antimikrobiální aktivita vybraných taxonů léčivých rostlin a izolace jejich obsahových látek) a stala se tak odbornou asistentkou ÚPL na plný úvazek.

Od roku 2009 jsem také pracovala jako lékárník asistent v soukromé lékárně, kde se mi podařilo vybudovat stálou klientelu pacientů, kteří chodili do lékárny za odborným poradenstvím. Díky tomu jsem byla stále v kontaktu s aktuálními trendy moderní farmakoterapie a mohla je vhodně kombinovat s novými vědeckými poznatky. V lékárně jsem se setkala i s metodami alternativní terapie. A protože jsem byla sama skeptik, proškolila jsem se v oblasti homeopatie, z které jsem získala certifikát. Myslím, že můj pohled na tuto problematiku je racionální a je opět spojením zkušeností z praxe a vědeckého poznání. Díky tomu jsem se stala garantem předmětu Homeopatické přípravky na Faf MU.

Ve svém profesním životě se zabývám rostlinami, které zkoumám snad ze všech stran. Díky znalostem z chemie, biologie, fyziky a fytochemické analýzy je umím zpracovávat tak, abych byla schopná získávat jejich aktivní obsahové látky, které jsou zodpovědné za biologický účinek a farmakologickou aktivitu. Mé znalosti pak předávám studentům v rámci předmětů Farmakognozie a Fytochemie. A protože mě vždy fascinoval mikrosvět bakterií, tak se aktivně zapojuji i do výuky Mikrobiologie. Bakterie rezistentní na antibiotickou terapii mi natolik učarovaly, že je intenzivně zkoumáme spolu s doktorandkou a diplomanty. Rostlinné obsahové látky testujeme třeba na rezistentní stafylokoky, kombinujeme je s dostupnými antibiotiky a překvapuje nás, jak tyto látky dokáží s rezistenty ´´zatočit´´. Momentálně doufáme, že se nám podaří výsledky využít při vývoji topických přípravků určených pro terapii infekčně-zánětlivých procesů.

Spojení mé dlouholeté lékárenské praxe s vědeckou činností mi umožnilo lepší orientaci v problematice potravních doplňků. Zkušenosti se samoléčbou pacientů mi otevřely nové možnosti, a tak se mi podařilo nabyté znalosti zúročit prostřednictvím postgraduálního vzdělávání, které realizuji komorou hodnocenými kurzy, přednáškami, odbornými akademiemi s tématikou Fytoterapie systémových onemocnění.

Poslední měsíce soustředím své síly především na mou rodinu a mé dva syny 😊

Když zrovna nepracuji a není pandemie, miluji cestování, zvířata, musím i lítání (díky manželovi). Relaxuji u vaření a pečení, no a taky to pak moc ráda jím.