Výroční cena DAČR profesorce Pelikánové

Autor:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 7. 11. 2018


Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
a

místopředsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Profesorka Pelikánová pracuje jako diabetolog, internista a vysokoškolský profesor,  je předsedkyní akreditační komise MZ ČR pro obor Endokrinologie a diabetologie a je vedoucí subkatedry diabetologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Po dvě funkční období zastávala funkci předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze ukončila v roce 1980. Zpočátku pracovala na interním oddělení v Nemocnici Na Františku a od roku 1983 působí v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Věnuje se oboru diabetologie a metabolismu. Je řešitelkou řady výzkumných grantů zaměřených na problematiku inzulinové rezistence. Je autorkou více než 150 článků v odborných časopisech, autorkou sedmi monografií určených pro vzdělávání lékařů v oboru diabetologie a řady kapitol v monografiích. Působí v řadě českých i mezinárodních odborných společností. Vedle vědeckých a organizačních aktivit se věnuje každodenní praktické péči o dia­betiky, která je jejími pacienty vysoce oceňována.

Profesorka Pelikánová svým dlouholetým úsilím významně pomohla ke zkvalitnění péče o diabetiky v České republice.

Proto je jí plným právem udělena Výroční cena DAČR za rok 2018.