Světový den diabetu 14. listopad

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 14. 11. 2023


Diabetes a srdečně-cévní onemocnění jsou závažná zdravotní onemocnění, které spolu úzce souvisejí. Pacienti s cukrovkou mají vysoké riziko vzniku těchto onemocnění, přesto o něm mnozí nevědí. Dobrou zprávou je, že díky spolupráci mezi lékařskými obory a moderní léčbě mohou diabetici toto riziko výrazně snížit. Je však důležité, aby jej znali a sami se aktivně podíleli na prevenci.

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí ve světě i v ČR. V jejich důsledku ročně zemře více než 45 000 lidí. Přestože prevence a pokroky v medicíně tento počet v posledních desetiletích výrazně snížily, infarkty, mrtvice a srdeční selhání jsou stálou příčinou až 45 % úmrtí. Příčiny srdečních chorob jsou všeobecně známé – obezita, vysoký krevní tlak, stres nebo kouření. Vysoce rizikovým faktorem je cukrovka 2. typu.

Na celém světě trpí diabetem každý desátý dospělý, přičemž více než 90 % z nich má právě cukrovku 2. typu. V důsledku této nemoci každoročně umírá přibližně 6,7 milionu lidí. Náklady na léčbu cukrovky představují 9 % celosvětových výdajů na zdravotní péči. Trend nárůstu tohoto chronického onemocnění je přitom alarmující – očekává se, že počet dospělých s cukrovkou vzroste ze současných 463 milionů zhruba za 20 let na 629 milionů.  Jak ukazují tyto údaje – i jedním z poselství Světového dne diabetu (14. listopadu) – spojení diabetu a srdečně-cévních onemocnění vytvářejí poměrně děsivý obraz vážné zdravotní hrozby, která se týká velkého počtu lidí a značné socioekonomické zátěže.

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z VFN a III. interní kliniky 1. LF UK upozorňuje, že pokud má člověk cukrovku, má až dvakrát vyšší riziko srdečního onemocnění nebo mrtvice – a to i v mladším věku. Čím déle navíc cukrovkou trpí, tím se tato pravděpodobnost ještě zvyšuje. Ačkoliv je toto riziko velmi vysoké, až polovina diabetiků o něm vůbec neví! Diabetes se projevuje pomalu a často může postupovat nepozorovaně. Hladina cukru v krvi, která trvale překračuje normální hodnoty, může rovněž vést k závažným komplikacím, ztrátě zraku, onemocnění ledvin nebo poškození cév a nervů.

I když je však hladina glukózy pod kontrolou, riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění zůstává vysoké – trpí jimi až 30 % diabetiků 2. typu, přičemž pravděpodobnost úmrtí na ně je u nich stejná jako u člověka, který již prodělal infarkt.

Vysoká hladina cukru v krvi může poškodit cévní stěnu, a tím se zvyšuje nebezpečí, že se v cévách začne hromadit tuk, což vede k jejich zúžení a snížení průtoku krve - k ateroskleróze. K jejímu rozvoji , přispívá také vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, kouření a řada dalších faktorů, které. mohou vést  infarktu nebo mozkové mrtvici.

V mnoha případech lze diabetes 2.  typu a jeho komplikace oddálit nebo jim předejít osvojením a dodržováním zdravých návyků. „Častým problémem ovšem je, že lidé s diabetem mnohdy nepřikládají dostatečnou důležitost svému srdečnímu zdraví. Zaměřují se pouze na kontrolu hladiny cukru v krvi     a zapomínají na riziko srdečních chorob. To je vážný omyl, protože srdeční problémy jsou u diabetiků hlavní příčinou úmrtí,“ zdůrazňuje prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra VFN a předseda České diabetologické společnosti.

Pokud jde o léčbu diabetu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků, došlo v posledních letech k významnému pokroku. Nové léky, na bázi hormonu zvaného „glukagonu podobný peptid“, označované jako GLP-1, prokázaly pozitivní vliv na snižování rizika srdečních onemocnění u diabetiků. Pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi, potlačují chuť k jídlu a příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém.

Inovativní léčba je však pouze jedním z kroků, které mohou pomoci toto riziko zmírnit. Pacienti i zdravotníci by si měli být vědomi, že diabetes a srdeční onemocnění jdou ruku v ruce. Klíčová je proto mezioborová spolupráce diabetologů a kardiologů, někdy i endokrinologů a praktických lékařů. Ta by měla zahrnovat monitorování zdravotního   stavu   pacienta, pravidelná vyšetření, společné plánování léčby, ale také edukaci pacienta, a jeho aktivní účast na prevenci. Pacienti s diabetem 2. typu by měli dobře znát své kardiovaskulární riziko. Více informací na  www.cukrovkacodal.cz.

Tisková zpráva vznikla ve spolupráci se společností Novo Nordisk s.r.o.

www.insighters.cz