Předchozí článek

Cukrovka, metabolický syndrom a analýza složení těla

Autor:
PharmDr. Ivana Lánová

Pracoviště: Lékárna BENU Praha 10, K Pérovně Lékárna BENU Praha 10, K Pérovně

Vloženo: 27. 6. 2024


Cukrovka úzce souvisí s tzv. metabolickým syndromem. Tímto výrazem je označován soubor rizikových faktorů, jejichž přítomnost u pacienta zvyšuje kardiometabolické riziko. Metabolický syndrom se u pacientů s predispozicí rozvíjí v čase při současném nedodržování zdravého životního stylu. Ke stanovení metabolického syndromu sloužila různá kritéria. V současné době se používá tzv. harmonizovaná definice, k níž se hlásí i Český institut metabolického syndromu.

Přítomnost alespoň tří z pěti níže uvedených rizikových faktorů znamená, že pacient trpí metabolickým syndromem:

  • obvod pasu pro abdominální obezitu (zvolený pro českou populaci)
    • u mužů > 94 cm,
    • u žen > 80 cm;
  • triglyceridy(TG) ≥ 1,7 mmol/l nebo hypolipidemická terapie;
  • HDL-cholesterol u mužů < 1,0 mmol/l, resp. u žen < 1,3 mmol/l, nebo hypolipidemická terapie;
  • krevní tlak (TK) ≥ 130/ ≥ 85 mmHg nebo antihypertenzní terapie;
  • glykémie nalačno ≥ 5,6 mmol/l nebo porušená glukózová tolerance nebo diabetes mellitus 2. typu nebo léčba antidiabetiky.

Proč je rizikovým faktorem obvod pasu?

V  dutině břišní, tedy v blízkosti životně důležitých orgánů, jakými jsou játra, žaludek či střeva, se ukládá tuk označovaný jako viscerální (útrobní, nitrobřišní). Tuk se může hromadit i v tepnách. Někdy se u viscerálního tuku setkáme s označením „aktivní“, protože „aktivně“ zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů.

Jak správně změřit obvod pasu?

Obvod pasu se měří krejčovským metrem v polovině vzdálenosti mezi dolními žebry a horním okrajem pánve.

Rozložení tuku a svalů

Skutečnost, že má člověk tuk v oblasti břicha, nemusí vždy znamenat, že se jedná o tuk viscerální. Může to být i tuk podkožní. Prosté změření obvodu pasu ke stanovení typu tuku nestačí. K tomu je nutné zjistit, jaké má člověk v těle rozložení tuku a svalů. To dokáže změřit přístroj InBody, který nyní najdete v BENU lékárnách. Pomocí tohoto přístroje vám provedeme celkovou analýzu , tj. stanovíme tělesnou hmotnost, BMI, množství viscerálního tuku, množství celkového tuku a svalů, ale též jejich rozložení v jednotlivých částech těla (pravá a levá ruka, trup, pravá a levá noha).

Na základě výsledků měření vám vyškolený lékárník vysvětlí, na které segmenty těla se máte zaměřit a jaká tělesná hmotnost by pro vás byla ideální. V případě horších výsledků vám  lékárník doporučí návštěvu lékaře. Toho si můžete vyhledat na webových stránkách www.netloustneme.cz.

Měření na přístroji InBody vhodně doplňuje ostatní preventivní konzultace, které BENU ve svých Centrech prevence s poradenstvím poskytuje. Na toto měření, které je pro pacienty zdarma, je třeba se dopředu objednat na www.benuprevence.cz.

Předchozí článek