Diabetická retinopatie: Jak kvalitní kamera a software mění péči diabetologů

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 6. 9. 2023


Diabetická retinopatie je komplikací diabetu, která může vést k postižení zraku a dokonce k jeho ztrátě, pokud není včas rozpoznána a léčena. V České republice máme výhodu, kdy od srpna 2022 by spuštěn screeningový program, které diabetologům umožňují identifikovat tuto komplikaci v raných stádiích. Co je ale klíčové pro úspěch tohoto procesu? Kvalitní kamera a software.

V posledních letech se někteří diabetologové rozhodli investovat do moderních kamer a sofistikovaného software, které jim umožňují provádět vyšetření diabetické retinopatie v plně automatickém režimu. Proč je to tak důležité?

1. Kvalitní snímky pro přesné vyhodnocení

Kvalita snímků je klíčovým faktorem při detekci diabetické retinopatie. Moderní kamery jsou vybaveny snímači s vysokým rozlišením a různými filtry, které umožňují zachytit i ty nejmenší změny na sítnici. To znamená, že analytický software dokáže lépe identifikovat příznaky retinopatie. Nekvalitní snímek výrazně zvyšuje riziko nezachycení některé z patologií a tím i chybného závěru.

Kamera by měla také dle doporučení ICO (International council of ophthalmology) pořídit dva snímky z každého oka (centrální a nazální), tak aby byly analyzovány důležité segmenty sítnice.

2. Plně automatický režim pro pacientovo pohodlí

Při vyšetření diabetické retinopatie je důležité minimalizovat nepohodlí pacientů. Moderní kamery umožňují provádět vyšetření v plně automatickém režimu, což znamená, že pacient se nemusí dlouho dívat do světla a trpět nepříjemným pocitem. To výrazně zlepšuje spokojenost pacientů a zvyšuje jejich motivaci k pravidelným kontrolám.

3. Výhody sofistikovaného software

Kvalitní kamera by však nestačila bez sofistikovaného software. Tento software umožňuje diabetologům snadno a rychle vyhodnotit získané snímky. Kvalitní software dokáže určovat stupeň diabetické retinopatie (0-4) a poskytovat diagnostické informace prakticky v reálném čase. To umožňuje diabetologům rychle reagovat a navrhnout vhodné řešení.

Výsledkem investice do moderní kamery a software je efektivnější a kvalitnější péče o pacienty s diabetickou retinopatií. Díky těmto technologiím mohou diabetologové rychleji a přesněji diagnostikovat tuto komplikaci a poskytnout pacientům adekvátní léčbu. To znamená, že pacienti mají větší šance na zachování svého zraku a lepší kvalitu života.

Od srpna 2022 se screening diabetické retinopatie pro diabetology stal plně hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, což vytváří příležitost pro pořízení kvalitní kamery pro diabetology, která je tím nyní finančně dostupná a výhodná.