Informace o proplácení přístrojové pedikúry z preventivních fondů zdravotních pojišťoven

Autor:
MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M

Pracoviště: Česká podiatrická společnost

Vloženo: 2. 9. 2023


Od roku 2023 mnohé zdravotní pojišťovny značně navýšili možnost čerpání benefitů v rámci prevence pro diabetiky. S ohledem na fakt, že syndrom diabetické nohy je jednou z nejdražších komplikací cukrovky, kterému se dá částečně předcházet preventivní pedikúrou a pravidelnou kosmetikou péčí o nohy, pojišťovny vyslyšeli naše argumenty a navýšili možnosti čerpat finanční prostředky z fondu prevence pro diabetiky.  

Přístrojová pedikúra jednoznačně redukuje riziko vzniku syndromu diabetické nohy. Pravidelné snášení zhrubělé kůže vysokoobrátkovou bruskou a pravidelné promazávání dolních končetin speciální kosmetikou výrazně redukuje riziko vzniku defektů na dolních končetinách diabetiků.

Česká podiatrická společnost vede registr osob, které mají živnostenské oprávnění provádět pedikúru a byli řádně zaškolené pro provádění přístrojové pedikúry. Každá pedikérka, která má zájem tuto službu poskytovat se musí registrovat do společnosti a doložit certifikát o zaškolení. Pojišťovny při proplácení kontrolují, zda pacient je léčen s diabetem (musí doložit průkaz diabetika, nebo potvrzení lékařem).  

Seznam poskytovatelů – členů České podiatrické společnosti, kteří poskytují služby přístrojové pedikúry je dostupný na

 https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ 

Informace dle jednotlivých pojišťoven: 

VZP (111) přispívá do celkové výše 3000 Kč/rok na přístrojovou pedikúru (za jedno ošetření max 500Kč) a 3000 Kč/rok na pomůcky pro diabetiky (například na krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy).  

ČPZP (205) přispívá do celkové výše 1000 Kč/rok na pedikúru v rámci prevence syndromu diabetické nohy. Tento příspěvek nabízí dospělým pojištěncům v rámci preventivního programu Diabetes.

RBP (213) přispívá svým klientům na podiatrické ošetření (přístrojová pedikúra) provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách ČPS. Pojišťovna proplácí pacientům starším 60 let částkou do 1000 Kč/rok. V rámci převodu limitu u pojištěnců nad 18 let lze příspěvek zvýšit až na 3000 Kč/rok  

OZP (207) hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok preventivní příspěvky. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.

ZPMV (211) přispívají na speciální ošetření nohou pro lidi se zhoršeným stavem cév vlivem diabetu. Diabetici si můžou žádat o příspěvek 500 Kč/rok. Speciální pedikúra musí být provedená na specializovaném pracovišti.

Úhrada je nárokovatelná v daném kalendářním roce.