MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M

Pracoviště: Česká podiatrická společnost

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M 

je prezidentem České Podiatrické společnosti z. s. 

a členem výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP 

pracoviště:

Diabetologická a podiatrická ambulance Ostrava - Bieblova 2

Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava,  

Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita,

www.mudrkoliba.cz,
www.podiatrie.cz,
www.fno.cz