Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.odborníci

Smart Guard

Vloženo:
13. 11. 2022

Jeden z prvních oficiálních hybridních systémů v ČR. Propojení pumpy MiniMed 780G se CGM.

více

Funkce Control-IQ

Vloženo:
12. 11. 2022

Hybridní smyčka tvořená inzulínovou pumpou t:slimX2 a CGM Dexcom

více

Hybridní systém TouchCare Nano

Vloženo:
12. 11. 2022

Informace o hybridní okruhu využívajícím náplasťovou pumpu a CGM TouchCare Nano A8

více

Náplasťová pumpa a CGM TouchCare Nano A8

Vloženo:
12. 11. 2022

Základní informace o náplasťové pumpě a CGM TouchCare Nano. Seznámení s aplikacemi a prohlížeči, které pracují s těmito systémy.

více

LibreLink, LibreLinkUp, LibreView

Vloženo:
11. 11. 2022

Základní aplikace a software pro Freestyle Libre

více

Flash glucose monitoring

Vloženo:
7. 6. 2023

Základní aktualizované informace k FGM.

více

Kongres ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022“

Vloženo:
10. 11. 2022

24.11.- 26.11.2022 pořádá GALÉN - SYMPOSION, s.r.o. ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR), z.s. a Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN v Motole

více

Technologie v diabetologii

Vloženo:
1. 10. 2022

6.10- 8.10.2022 pořádal GALÉN - SYMPOSION, s.r.o.
v odborné spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP

více

Hybridní systémy (uzavřené okruhy)

Vloženo:
9. 11. 2022

Hybridní systémy oficiálně schválené v ČR - základní vlastnosti a jejich srovnání

více

Úhrada CGM a kompatibilita jednotlivých částí

Vloženo:
8. 6. 2022

Uvádí ceníky jednotlivých součástí CGM a jejich kompatibilitu i s kódy pro předpis

více

Gold score a Clarkova metoda

Vloženo:
31. 5. 2022

Popisuje stanovení Gold score a Clarkovy metody (score) a vyhodnocení jejich výsledků při určování poruchy rozpoznávání hypoglykémie.

více

Indikační kritéria a preskripce CGM

Vloženo:
31. 5. 2022

Obsahuje indikační kritéria omezující preskripci CGM a postup předepsání CGM, včetně pokynů pro vyplnění poukazu a žádanky o schválení.

více