Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Funkce Control-IQ

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 12. 11. 2022


Výrobce pumpa: Tandem Diabetes Care
Výrobce CGM: Dexcom Inc.
Distributor: A.IMPORT.CZ
 

Tato funkce umožňuje využití hybridní smyčky u pumpy t:slimX2.

Systém je tvořen z několika částí:

Propojení pumpy a senzoru probíhá za využití Bluetooth. Není potřeba mobilní telefon s aplikací. Řídící algoritmus je umístěn v pumpě.

Ke spuštění Control-IQ je potřeba aktualizovat inzulínovou pumpu a následně zadat aktualizační klíč. Firma oficiálně vydává klíč až po absolvování on-line tréninkového videa zakončeného testem. Pacient získá certifikát. Ten poté zašle společně se sériovým číslem pumpy na adresu aktualizace@aimport.cz. Nakolik je tento postup dodržován nedokážu posoudit. 

Po provedení aktualizace již nelze využívat funkci Basal-IQ. Pumpa může stále běžet v ručním režimu jako takovém -  dle zadaného bazálního profilu, ale ztrácí schopnost prediktivního zastavení a opětovného spuštění výdeje inzulinu.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A FUNGOVÁNÍ:

 •  Systém není adaptabilní
 •  Má pevně stanovené hladiny glukózy podle kterých upravuje výdej inzulinu.
 •  Není tudíž možné nastavení cílové glykémie.
 •  Pumpa předpokládá vývoj hladiny glukózy v dalších 30 minutách. Podle této předpokládané hodnoty upraví dávku bazálního inzulinu nebo podá automatický korekční bolus.

Základní režim:

Připomínám -  vše se řídí podle předpokládané hodnoty za 30minut
10 mmol/l          - podá automatický korekční bolus
8,9 mmol/l         - navýší dávku bazálního inzulinu
6,25 - 8,9 mmol/l  - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu (nic neupravuje)
< 6,25 mmol/l       - sníží dávku bazálního inzulinu
< 3,9 mmol/l         - zastaví úplně podávání bázální dávky
 
Je možnost nastavení dvou základních aktivit. 
Při nastavení těchto režimů dochází ke změně základních hodnot při kterých je upravována bazální dávka inzulinu nebo podáván korekční bolus.

Cvičení: 

> 10 mmol/l          - podá automatický korekční bolus
> 8,9 mmol/l         - navýší dávku bazálního inzulinu
7,8 - 8,9 mmol/l    - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu
< 7,8 mmol/l         - sníží dávku bazálního inzulinu
< 4,4 mmol/l         - zastaví úplně podávání bazálního inzulinu
 

Spánek:

Během spánku není podáván automatický korekční bolus
> 6,7 mmol/l         - navýší dávku bazálního inzulinu
6,25 - 6,7 mmol/l  - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu
< 6,25 mmol/l       - sníží dávku bazálního inzulinu
< 3,9 mmol/l         - zastaví úplně podávání bazálního inzulinu
 •  Režim spánek lze zapnout ručně nebo vytvořit plánovaný rozvrh. Režim se poté zapne v zadaném časovém období.
 •  Má cenu zapínat pouze na spánek delší více než 5 hodin. Odpolední zdřímnutí… nejsou na tento režim vhodná.
 •  Aktivity cvičení a spánek se logicky nemohou časově krýt.

Tento hybridní okruh je schválen pro:

 •  Použití dětmi od 6 let věku
 •  Od hmotnosti 25kg 
 •  Pacienty s minimální dávkou inzulinu 10j/den
 •  Není oficiálně schválen pro gravidní pacientky  -  Systém má pevné nastavení hladin glukózy podle kterých se řídí výdej inzulinu. Cílí na maximum času mezi 3,9-10mmol/l. Bohužel cíl u gravidních diabetiček je více jak 70% času mezi 3,5-7,8mmol/l. Přesto tento systém někdy dosahuje mnohem lepších výsledků u těhotných než by dokázala pacientka sama při přechodu na ruční režim. Oficiální schválení je ale jasné.

Základní upravitelné/NEupravitelné parametry:

 •  Umožňuje nastavení více bazálních profilů, mezi kterými může pacient dle potřeby přecházet (např. nemoc, denní směna, víkend…)
  •  Díky tomu je ideální pro pacienty s nepravidelným nebo aktivním režimem
 •  Inzulin-sacharidový poměr je nastavitelný rozdílně v různých časových úsecích
 •  Je nutné nastavit citlivost na inzulin (pumpa ji nepočítá sama)
 •  Doba aktivního inzulinu je fixní - 5 hodin
 •  Při aktivaci pumpy  je vždy zadána hmotnost -  je však vhodné tento parametr upravit při větších změnách hmotnosti pacienta

Bolusy:

 •  Má bolusový kalkulátor
 •  Podává automatické korekční bolusy -  jsou vypočteny z předpokládané hladiny glukózy a zadané citlivosti. Podání je maximálně 1x za hodinu.
 •  Umožňuje podat rozložený bolus -  doba trvání maximálně 2 hodiny
 •  Umožňuje podat ručně zadané korekční bolusy

Komunikující aplikace: 

 •  Diasend (resp.Glooko)

Zdroj informací: Funkce Control-IQ [online]. A.IMPORT.CZ: © 2021 [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: https://www.aimport.cz/funkce-control-iq

Další článek Předchozí článek