Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Freestyle Libre 2

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 15. 6. 2023


VÝHODY

Přesnost
 •  MARD (mean absolute relative difference) 9,3% - 9,2% pro dospělé, 9,7% pro pediatrickou populaci
Četnost měření
 • Měří hladiny glukózy každou minutu -  ukládá naměřené hodnoty každých 15minut
Načítání pomocí telefonu
 • K načtení dat ze senzoru Freestyle Libre 2 je zatím nutný mobilní telefon s aplikací LibreLink
 • Čtečka k tomuto typu senzoru existuje. Není však k dostání na českém trhu. To by se mělo dle příslibů výrobce časem změnit.
 • Telefon funguje jako čtečka.
  • Pro zobrazení hodnot hladiny glukózy je nutné načíst senzor přiložením mobilního telefonu.
  • Bez načtení se nejnovější hodnoty glukózy nezobrazí.
  • Senzor ve spojení s mobilním telefonem zatím nefunguje jako CGM i když i to by mělo v dohledné době změnit.
 • Při použití čtečky pro původní senzor Freestyle Libre dojde k zobrazení hladiny glukózy, ale je ztracena funkce alarmů, která je výhodou těchto senzorů.
 • Poznámka z praxe: U Samsung Galaxy A10 bylo možné na mobil nainstalovat aplikaci LibreLink a fungovala na senzory Freestyle Libre. Nebylo ale možné načítat senzory Frestyle Libre 2 (toto platilo k 15.6.2023). Je možné, že toto může nastat i u jiných typů telefonu.
Možnost nastavení alarmů 
 • Upozornění při spuštění alarmů se objevuje na mobilním telefonu. Je doprovázeno zvukovým signálem, případně vibrací (dle nastavení v aplikaci).
 • Na telefonu se v rámci upozornění neobjeví samotná hodnota hladiny glukózy. K jejímu získání je stále nutné provést načtení senzoru.

Pro nízkou hladinu glukózy

 •  Nastavitelné hodnoty od 3,3 do 5,6 mmol/l 

Pro vysokou hladinu cukru

 • nastavitelné hodnoty 6,7 - 22,2 mmol/l.

Alarm pro ztrátu signálu

 • Spustí se, když dojde ke ztrátě bluetooth signálu mezi senzorem a telefonem.
 • Při ztrátě signálu nemohou fungovat alarmy pro nízkou a vysokou glykémii.  Stále lze načíst glykémii ze senzoru.
Možnost načítání chytrých inzulinových per (NovoPen 6 a NovoPen Echo Plus).
 • Přes aplikaci LibreLink je možné načítat data z výše zmiňovaných chytrých inzulinových per.

OSTATNÍ VLASTNOSTI

odpovídají předchozímu senzoru Freestyle Libre
 • Velikost je stejná  -  průměr 35mm, výška 5mm, váha 5g.
 • Životnost 14 dní.
 • Je bezkalibrační.
 • Vydrží ponoření do hloubky 1m na 30 minut.
 • Paměť senzoru 8 hodin.
 • Zápisy glykémie do paměti po 15 minutách.

Zdroj informací:
1. Freestyle Libre. Senzor Freestyle Libre 2 [online]. Praha: Abbott ©2023. [cit. 15.6.2023]. Dostupné z: https://www.freestylelibre.cz/produkty/freestyle-libre-sensor-2
2. Abbott. Freestyle Libre 2: Next-Gen CGM is Here [online]. Abbott ©2023. [cit. 15.6.2023]. Dostupné z:https://www.abbott.com/corpnewsroom/strategy-and-strength/freestyle-libre-2-next-gen-is-here.html
Další článek Předchozí článek