Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Hybridní systém TouchCare Nano

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 12. 11. 2022


Výrobce: Medtrum Technologies Inc.
Dovozce a distributor: MEDISTA spol s.r.o.

Systém TouchCare Nano [1] je jedním z hybridních okruhů s současnosti schválených v České republice.

Je tvořen z několika částí:

Aplikace EasyPatch, která obsahuje hlavní řídící algoritmus 
 •  Algoritus není nainstalován v samotné pumpě
 •  Ovládání proto probíhá buď z mobilního telefonu nebo PDM (sobního datamanažeru) s nainstalovanou aplikací
 •  Je dostupná pro iOS i Android
 •  Data jsou ukládána na Cloudové úložiště EasyView
 •  Umožňuje sdílené dat s druhou osobou/osobami

Tento hybridní okruh je schválen pro:

 •  Pacienty od 2let věku
 •  Od hmotnosti 22kg (To se úplně neshoduje s předchozí podmínkou, protože běžné děti této hmotnosti dosahují mezi 6-8 rokem věku.)
 •  Do hmotnosti 180kg
 •  Při potřebě inzulinu od 10j/den. Maximální dávka inzulinu na den je 180j
 •  Není oficiálně schválen pro gravidní pacientky
 

VLASTNOSTI A FUNKCE:

Tento systém má alespoň základní vlastnosti podobné ostatním hybridním okruhům. Jinak by hybridním okruhem ani nemohl být nazýván. Samozřejmě využívá vlastní algoritmus a má svá další specifika.

Cílová hladina glukózy:

 •  Je nastavitelná.
 •  Možnosti: 5,6 mmol/l, 6,1mmol/l, 6,7mmol/l

Základní upravitelné parametry:

 •  Inzulin-sacharidový poměr
 •  Senzitivita na inzulin
 •  Doba aktivního inzulinu - 2- ?h
 •  Cílová hladina glukózy (viz výše)

Podávání bazální dávky inzulinu:

 •  Adaptabilní -  učí se z posledních 14 dní
 •  Vyhodnocuje hladiny glukózy každé 2 minuty a upravuje dávku bazálního inzulinu

Bolusy:

 •  Má bolusový kalkulátor
 •  Podává sama automatické korekční bolusy
 •  Je možnost podání korekčního bolusu ručně -  zadává se přes bolusový kalkulátor
 •  Ve II. fázi umožňuje podání standardního, rozloženého nebo kombinovaného bolusu
 •  Ve III. fázi pacient volí bolusy jen pomocí ikon snídaně, oběd, večeře, svačina. Nejsou již zadávány sacharidy (více viz. níže) 

Režim cvičení:

 •  Po zapnutí zvýší cílovou glykémii na 8,3 mmol/l 
 •  Aktivitu lze nastavit na 0,5-12hodin

Manuální režim:

 • Z Auto modu je kdykoliv možný přechod do manuálního režimu
 • Je zde možnost nastavení více bazálních profilů 

Specifikem této hybridní smyčky je několik “fází” fungování. Celý proces je v podstatě rozdělen na 3 fáze [2]:

FÁZE FUNKCE SMYČKY: 

I. fáze: EasyLoop Smyčka

 •  Jedná se v podstatě o dva týdny manuálního režimu, kdy se pumpa učí
 •  Je samozřejmě nutné propojení pumpy a senzoru
 •  Umožňuje zastavení při nízké glykémii a prediktivní zastavení před nízkou glykémií
 •  Trvá minimálně 2 týdny
 •  Maximální nastavitelná dávka inzulinu v manuálním režimu je 25j/hod

II. fáze: AutoMode

 •  Možné spustit po 2 týdnech užívání
 •  Jde o přechod do hybridní smyčky
 •  Pumpa začne provádět automatické úpravy bazální dávky inzulinu
 •  Je zde využíván bolusový kalkulátor, do kterého jsou zadávány sacharidy
 •  Je možné podat standardní, rozložený nebo kombinovaný bolus

III. fáze: Auto Meal Handling

 •  Je možné ji aktivovat od 8. týdne. Není ji však nutné spouštět.
 •  Provádí se zadáním kódu pro aktivaci od výrobce
 •  Pacient následně oznamuje bolusy pouze pomocí ikon -  snídaně, oběd, večeře, svačina. Již nezadává sacharidy do bolusového kalkulátoru.
 •  Algoritmus dle historie vyhodnocuje potřebnou dávku inzulinu, kterou následně podá
 •  Algoritmus se řídí zvolenou ikonou (ne časem jídla). Snídaně může být zadána např. ve 14hodin.
 •  Stále je možné podat korekční (manuální) bolus
 
Citace: 
1. Náplasťová pumpa  a senzor TouchCare Nano. [online]. Praha: MEDISTA s.r.o. © 2022 [cit. 11.11.2022]. Dostupné z: https://naplastova-pumpa.cz/
2. Hybridní smyčka [online]. Praha: MEDISTA s.r.o. © 2022 [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: https://naplastova-pumpa.cz/hybridni-smycka/
Další článek Předchozí článek