Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Hybridní systémy (uzavřené okruhy)

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 9. 11. 2022


Pojem hybridní systém (okruh) není odborné veřejnosti jistě nutné v posledních letech představovat

Pro připomenutí: Jde o propojení inzulinové pumpy a CGM. To co dělá tento systém hybridním okruhem je algoritmus umožňující pumpě samostatnou úpravu dávek bazálního inzulinu na základě dat ze senzoru. Systém je dle potřeby schopen navýšit, snížit či vypnout bazální dávku inzulinu, případně podat automatický korekční bolus. Pacient ale stále musí (nebo by alespoň měl) aplikovat bolusy před jídlem. Tato činnost je usnadněna pomocí bolusového kalkulátoru nebo speciálními možnostmi u systému CamAPS a TouchCare Nano.

Jednotlivé hybridní okruhy schválené v ČR mají určité odlišnosti. Všechny systémy však mají základní funkce podobné, i když u každého mohou mít trochu jinou formu:

  • Samostatná úprava dávek bazálního inzulinu (snížení, navýšení dávky bazálního inzulinu)
  • Zastavení výdeje bazálního inzulinu
  • Podávání autokorekčních bolusů (s výjimkou systému CamAPS)
  • Bolusový kalkulátor
  • Režim určený pro aktivitu (období s nižší potřebou inzulinu a rizikem hypoglykémií)

Systém je primárně určen pro diabetiky 1. typu. Musí jít o spolupracující pacienty. Účelem zahájení této terapie je zlepšení kompenzace diabetu (zlepšení time in range, snížení glykovaného hemoglobinu…), snížení variability glykémií, minimalizaci času stráveného v hypoglykémii… Pacient musí být ochoten využívat jak senzor tak pumpu prakticky po celý den, jinak tento systém ztrácí význam. Indikaci k předepsání hodnotí ošetřující diabetolog, který poté může vyslat pacienta do Diabetologického centra, kde je teprve možné pumpu předepsat. Předpis musí schválit pojišťovna.

 

Pro funkční hybridní okruh jsou potřeba 3 základní technické prvky

  • Inzulinová pumpa s příslušenstvím
  • Senzor
  • Vysílač
  • U systému CamAPS a TouchCare Nano je pak i nezbytný mobilní telefon, do kterého půjde nainstalovat “řídící” aplikace a lgoritmem

Základní hybridní systémy oficiálně schválené v ČR:

MiniMed 780G
funkce SmartGuard
Systém Control-IQ
CamAPS
TouchCare Nano system
Pumpa
MiniMed 780G
Tandem t:slimX2
 Ypsopump
TouchCare Nano A8 pumpa - náplasťová
Senzory
Guardian 3 Guardian 4
Dexcom G6
Dexcom G6
TouchCare Nano A8 CGM
Umístění základního algoritmu
Inzulinová pumpa
Inzulinová pumpa
Mobilní telefon - aplikace mylife CamAPS FX
- zatím pouze na Android
Mobilní telefon - aplikace Medtrum Easy Patch
 - na IOS  i Android
Datamanažer
Ovládání
Inzulinová pumpa
Inzulinová pumpa
Mobilní telefon
Mobilní telefon
Schopnost adaptace systému
ano
ne
ano
ano
Možnost nastavit více osobních profilů (režimů)
ne
ano
ne
ne
Cílová hladina glukózy v základním režimu
volitelná
5,5mmol/l
6,1mmol/l
6,7mmol/l
mezi 6,25 a 8,9mmol/l
volitelná mezi 4,4-11mmol/l
lze nastavit rozdílný cíl pro různou denní dobu
volitelná
5,6mmol/l
6,1mmol/l
6,7mmol/l
Režim pro fyzickou aktivitu
Dočasný cíl
Sport
Ease-off mód
Cvičení
Jiné specifické funkce
ne

Režim spánek
Rozložený bolus -  max na 2hod
Boost mód
Možnost zvolit “pomalu se vstřebávající jídlo”
Má několik fází fungování, ve kterých nabízí speciální funkce
- ve II. fázi rozložený nebo kombinovaný bolus
- ve III. fázi lze po aktivaci systému zadávat pouze oznámení o jídle a pumpa by měla sama podávat bolusy
Citlivost na inzulin
Vypočítává systém 
Nutno zadat
Vypočítává systém
Nutno zadat
Aktivní inzulin
Volitelný 2-5h
Fixní 5h
pouze pro ruční režim
Volitelný 2-?h
Autokorekční bolusy
Opakované malé autokorekční bolusy -  možno 1x za 5minut
Při glykémii nad 10mmol/l -  vypočítány dle glykémie a citlivosti -  max 1x za 60minut
ne
ano
Možné podat jednoduchý ruční korekční bolus
ne
ano
ano
ano
Aplikace
CareLink Connect,
MiniMed mobile
Diasend/Glooko
mylife CamAPS FX
Medtrum Easy Patch
Podmínky oficiálního užívání pacienty
Pacienti  > 7 let věku
Dávka inzulinu od 8j/den
Pacienti od 6 let věku
Váha nad 25kg
Dávka inzulinu od 10j/den
Pacienti > 1 rok věku
Váha od 10-300kg
Dávka inzulinu od 5j/den do 350j/den
Pacienti od 2let věku
ale 

 Váha od 22kg

Dávka inzulinu od 10j/den
Oficiálně pro gravidní
ne
ne
ano
ne