Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Smart Guard

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 13. 11. 2022


firma: Medtronic
Jeden z prvních hybridních systémů oficiálně schválených pro ČR. 
Tato smyčka je funkcí pumpy MiniMed 780G. Je samozřejmě nutné propojení se CGM, bez toho nemůže pracovat žádný hybridní okruh.

ČÁSTI:

 •  Algoritmus je součástí samotné inzulínové pumpy
 •  Systém je primárně ovládán z inzulínové pump
CGM systém 
 •  Je možná volba mezi dvěma typy CGM
  •  Guardian sensor 3 + vysílač Guardian 3
  •  Guardian sensor 4 + vysílač Guardian 4 transmitter (bezkalibrační)
je možné propojení s glukometrem Accu-Check Guide Link -  který umožňuje přenos informací o naměřených hladinách glykémie přímo do pumpy

Tento hybridní okruh je schválen pro:

 •  Pacienty od 7let věku
 •  Při potřebě inzulinu více než 8j/den
  •  Maximální dávka inzulinu do 250j/den
 •  Není oficiálně schválen pro gravidní pacientky (Minimální nastavitelná cílová glykémie je 5,5 mmol/l. Systém cílí na maximum času mezi 3,9-10 mmol/l, oproti cíli u gravidních diabetiček 3,5-7,8 mmol/l)

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A FUNKCE:

 •  Algoritmus je adaptabilní -  učí se z posledních 14 dní
  •  U všech adaptabilních systému je potřeba stejná věc: vypínat výdej inzulinu při odpojení pumpy. Systém jinak získává falešná nesmyslná data.
 •  Provádí hodnocení a případné úpravy výdeje inzulinu každých 5 minut.
 •  Před zapnutím funkce Smart Guard je nutné strávit minimálně 48 hodin v manuálním režimu, aby pumpa nasbírala alespoň základní data pro svou funkci (samozřejmě např. týden až dva je přínosnější)
 • Pozor: při zapnutí Smart Guardu se přenesou nastavené alarmy z manuálního režimu - jejich vypnutí je ale možné pouze při opětovném přechodu do ručního režimu.
Cílová hladina glukózy:
 •  Je nastavitelná.
 •  Možnosti: 5,5 mmol/l, 6,1 mmol/l, 6,7 mmol/l
 •  Nulový výdej nastane vždy pod 4,4 mmol/l
Základní parametry:
 •  Inzulin-sacharidový poměr je možné upravit pro jednotlivé časové úseky
 •  Citlivost na inzulin pumpa vypočítává sama
 •  Doba aktivního inzulinu  -  nastavitelná od 2-5 hodin
 •  Cílová hladina glukózy (viz výše)
Bolusy:
 •  Má bolusový kalkulátor
 •  Podává sama automatické korekční bolusy
  •  Jde o malé bolusy, které však mohou být opakovány v 5 minutových intervalech
  •  Jsou vydávány při glykémii >6,7 mmol/l a současném podávání maximální bazální dávky
  •  Nejsou podávány při zapnutém dočasném cíli
  •  Automatické korekce musí být povoleny v základním nastavení
 •  Není možnost podání korekčního bolusu dle přání pacienta
  •  Je možné zkusit při výrazné hyperglykémii do bolusového kalkulátoru zadat 0g sacharidů a systém dle zhodnocení hladiny glukózy,  aktivního inzulinu, citlivosti… případně nabídne korekční bolus
  •  Není dobré používat falešné sacharidy, ale to není nová informace
  •  Možností je i přechod do manuálního režimu. Tam zadat korekční ručně volený bolus a navrátit se zpět do Smart Guardu (při návratu je však nutné zadat kalibraci)
  •  Není dostupný kombinovaný, rozložený bolus
* Maximální a minimální bazální dávka není pořád stejné konkrétní číslo, jedná se o hodnotu, kterou pumpa vypočítává z dat za posledních 6-14 dní
Fixní dávka:
 •  Je režim pro bazální výdej inzulinu, do kterého pumpa přejde pokud nastal nějaký problém (Pumpa nepřejde rovnou do ručního režimu):
  •  Pokud nejsou k dispozici data ze senzoru o hladině glukózy
  •  Systém pojme podezření, že senzor měří chybně
  •  Dávkuje se maximální bazální dávka inzulinu 7hodin
  •  Dávkuje se delší dobu minimální bazální dávka (dle nastavené doby aktivního inzulinu 3-6 hodin)
  •  Tato dávka vychází z dat za posledních 6-14 dní
  •  Je podávána max 4 hodiny
  •  Pokud se vyvolávající příčina nevyřeší do 4 hodin (např. kalibrací…) dojde teprve k přechodu do ručního režimu
Dočasný cíl:
 •  Funkce určená pro fyzickou aktivitu a chvíle s vysokým rizikem hypoglykémií
 •  Po zapnutí zvýší cílovou glykémii na 8,3 mmol/l 
 •  Při zapnutí Dočasného cíle nejsou podávány korekční bolusy
 •  Běží zadanou dobu. Lze ho kdykoliv přerušit.
Manuální režim:
 •  I při jeho minimálním používání je vhodné alespoň 2x ročně jeho přenastavení. Při použití hybridního systému může dojít k výrazné změně dávek bazálního inzulinu a je vhodné mít při nutnosti přechodu do ručního režimu podobné nastavení.
 •  Je zde možnost nastavení více bazálních profilů
 •  Pokud byla pumpa vypnuta více jak 4 hodiny, je opět nutné strávit alespoň 5 hodin v ručním režimu než je možné zapnout Smart Guard
 •  Při vypnutí více jak 14 dní je nutné znovu začít alespoň 2 dny v ručním režimu

Aplikace a software:

MiniMed Mobile 
 •  Aplikace do mobilního telefonu umožňující sledování aktuální hladiny glukózy a zapnutí alarmů
 •  Neumožňuje ovládání pumpy a hybridního systému
 •  Je pro iOS i Android
CareLink Connect 
 •  Mobilní aplikace umožňující sledování glykémií partnerem v péči
 •  Nutná autorizace pacientem
 •  Vyžaduje internetové připojení 
CareLink Personal  
 •  Prohlížeč a cloudové úložiště dat sloužící pro pacienty
 •  Umožňuje tvorbu pdf reportů
 •  Umožňuje propojení s dalšími osobami (partnery v péči, lékařem)
CareLink System 
 •  Prohlížeč určený pro zdravotnické profesionály
Zdroj informací:
MUDr. Zuzana Hladíková a spol. Minimed 780G, Příručka pro zdravotnické profesionály. MEDTRONIC [cit. 13.11.2022]
Další článek Předchozí článek