Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

CamAPS FX

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 14. 11. 2022


Je jednou z nejnověji schválených hybridních uzavřených smyček. Řídící algoritmus je součástí aplikace, kterou je nutné nainstalovat do mobilního telefonu. 
Ohlasy od odborníků, kteří již v ČR měli šanci tuto smyčku vyzkoušet jsou velice pozitivní.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. Chytrý telefon s aplikací mylife CamAPS FX
 • Tato aplikace obsahuje řídící algoritmus
 • Je pouze pro Android
 • Umožňuje řízení celého systému, podávání bolusů… přímo z mobilního telefonu
 • Tento okruh nemůže pracovat bez fungujícího mobilního telefonu. 
 • Propojení je přes bluetooth
 • K aktivaci aplikace je nutné získat speciální kód
  • Ten buď může získat pacient sám - tím že na internetu absolvuje pacientské školení.
  • Nebo lze využít kód lékaře. V tomto případě musí absolvovat internetový kurz lékař v modu zdravotního pracovníka. Následně předává svůj kód pacientům a odpovídá za jejich proškolení.
  • Osobně si myslím, že ideální je toto školení pro obě strany, které budou se systémem pracovat.
  • Existuje i třetí mód pro učitele nebo pracovníky v péči o děti.
2. Inzulínová pumpa YpsoPump
3. CGM systém
 • Senzor +  vysílač Dexcom G6
 • Po připojení trvá zahřívání senzoru 2 hodiny
4. Diasend/Glooko - internetová platforma
 • Slouží jako úložiště dat -  ukládání probíhá na uživatelský účet v Diasendu každých 5-10 minut (musí být zapnutá wi-fi nebo mobilní data)
 • Umožňuje sdílení dat
Data ze systému se 1x denně o půlnoci ukládají i do Cloudového úložiště CamAPS FX (i zde je možné povolit sdílení dat - statistické údaje jsou poté automaticky odesílány zvolenému zdravotnickému pracovišti )
Data nelze stáhnout ze samotné inzulinové pumpy např. v ordinaci diabetologa. Je nutné sdílení dat pacientem.
Při přerušení spojení mezi pumpou, telefonem nebo CGM (na jakékoliv úrovni) přejde celý systém opět do ručního režimu a inzulin je vydáván podle naprogramované bazální rychlosti =  zadaného profilu
 • Př. vybití mobilu, velké vzdálenosti mobilu a pumpy, stržení senzoru…

Uzavřený okruh JE SCHVÁLEN PRO:

 • Pacienty od 1 roku věku
 • Od hmotnosti 10 kg 
 • Do hmotnosti 300 kg
 • Při potřebě inzulinu od 5j/den
  • Maximální dávka inzulinu na den je 350j
  • Je možnost využít i ředění analogových inzulinů
 • JE oficiálně schválen pro gravidní pacientky.
  • Díky nastavitelné cílové glykémii od 4,4 do 11,0 mmol/l je zde konečně hybridní systém, který mohou oficiálně využít i gravidní diabetičky

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A FUNKCE:

Tento systém v podstatě nepodává typické bazální dávky inzulinu. Bazální dávka je na 0. Dávkování inzulinu probíhá pomocí bolusů podávaných pumpou každých 8 až 12 minut. Tyto bolusy stanoví dle údajů o hladiny glukózy ze CGM, zadaných sacharidů, aktivního inzulinu… 
Toto je důvod, proč se nedá říci, že tento systém používá autokorekční bolusy. Algoritmus této pumpy je na bolusech vyloženě založen
Otočením mobilu s otevřenou aplikací na šířku se zobrazí základní informace včetně dávkování inzulinu.
Cílová hladina glukózy:
 • Je nastavitelná.
 • Výchozí nastavení je 5,8 mmol/l
 • Lze však upravit od 4,4 do 11mmol/l
 • Je možné nastavit odlišné hodnoty pro různé časové úseky dne
Základní ne/nastavitelné parametry:
 • Inzulin-sacharidový poměr
 • Citlivost na inzulin je počítána pumpou
  • Při zahajování auto modu je nutné zadat celkovou denní dávku inzulinu. Ta umožňuje odhadnutí počáteční citlivosti na inzulin. Doporučené je vypočítat průměrnou celkovou denní dávku z posledních 5-7 dnů.
  • Je nutné zadat hmotnost a tu i pravidelně upravovat při větších změnách
  • Poprvé je hmotnost a celková denní dávka inzulinu zadává při připojování senzoru
 • Nenastavuje se  doba aktivního inzulinu -  je nutné jako u ostatních inzulinových pump a hybridních smyček používat krátká inzulinová analoga
Bolusy:
 • Má bolusový kalkulátor
 • Je nutné zadávat sacharidy
  • Je možné je zadávat jako číslo v gramech
  • Nebo výběrem předem nastavené velikosti jídla (porce -  malá, střední, velká, velmi velká) -  počet gramů pod jednotlivé porce (volby) si může předvolit uživatel sám. Při samotných jídlech již jen vybere velikost porce jídla. To se hodí pro pacienty s méně variabilním stravováním.
  • Je dobré zadávat sacharidy přijaté při řešení hypoglykémie -  nezadávají se do bolusového kalkulátoru, ale přes volbu “Přidat jídlo” v hlavním menu. Tam je možné vybrat “Léčba hypoglykémie!.
  • Pro pomalu se vstřebávající jídla doporučují zadat sacharidy rozděleně. 50-75% v bolusu před jídlem +  dále v hlavní nabídce vybrat “přidat jídlo” a zvolit “Pomalu vstřebávané jídlo”. Algoritmus následně během dalších 3-4 hodin podává v intervalech po 30 minutách malé bolusy.
  • Manuální korekce jsou teoreticky možné, ale jsou doporučované, co nejméně -  např. po ucpání kanyly.
   • Zadávají se přes bolusový kalkulátor 
   • Je potřeba zvolit 0g sacharidů, dle citlivosti bude navržen korekční bolus, který ještě může pacient doupravit.
Režim Easy-off
 • Určen pro aktivitu a dobu s vysokým rizikem hypoglykémie
 • Zvýší se citlivosti na inzulin o 50%
 • Zvýší se přechodně cílová glykémie o 2,5 mmol/l oproti základnímu nastavení
 • Tím se sníží celkový výdej inzulinu
 • Je nastavitelný maximálně na 23 hodin
 • Lze naplánovat jeho spuštění na konkrétní čas.
 • Před plánovanou aktivitou je ideální spuštění už 60-90 minut před začátkem
 • Dá se využít i např. po pití většího množství alkoholu jako prevence noční hypoglykémie.
Režim Boost
 • Navýší množství podávaného inzulinu přibližně o 35% -  po dobu zadanou uživatelem 
 • Nastavitelný na max 12 hodin
 • Pokud v tomto režimu dojde k dosažení cílové hodnoty glukózy, režim Boost již nebude dále snižovat pod tuto hladinu.
 • Vhodný ke zvládání přechodné hyperglykémie, mírné nemoci, hyperglykémie v rámci menstruačního cyklu...
Manuální režim:
 • Je zde možnost nastavení více bazálních profilů
 • Jak již bylo zmíněno výše, při přerušení spojení mezi CGM, pumpou nebo telefonem s řídící aplikací dojde k automatickému přechodu zpět do ručního režimu
Zdroj informací:
CamDiab. Certified training, For Users, healthcare professionals and school staff [online]. CamDiab Ltd.: © 2021 [cit. 13.11.2022]. Dostupné z: https://camdiab.com/training
 • Pro přístup je nutná registrace
Další článek Předchozí článek