Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Flash glucose monitoring

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 7. 6. 2023


Flash glucose monitoring je v ČR zastoupen systémem FreeStyle Libre. Tato technologie umožňuje intermitentní skenování hladin glukózy.

Měření hladiny glukózy probíhá v intersticiální tekutině.

Nová verze senzoru FreeStyle Libre 2 umožňuje využívání alarmů pro hypo/hyperglykémie/alarm přerušení signálu

 • Funkce alarmů je zatím dostupná jen při používání mobilního telefonu místo čtečky. 
 • Spuštění alarmu se projeví upozorněním na telefonu - buď v podobě zvuku, vibrace nebo kombinace předchozích.
 • K zobrazení samotné glykémie (hladiny cukru) je t.č. stále nutné načtení dat přiložením telefonu.

TECHNICKÉ ČÁSTI:

Senzor

 • Životnost by měla být 14dní
 • Není nutná kalibrace
 • Paměť senzoru je 8 hodin - pokud nedojde během této doby k načtení dat, začnou se data postupně umazávat od nejstarších
 • Ukládá data v 15 minutových intervalech
 • Voděodolný - 30 minut ve vodě (do hloubky 1m). Poté je nutné ho nechat vyschnout (dle informací na oficiálních stránkách Freestyle Libre)
 • Funguje při teplotě 10-45°C (proto žádná sauna…)
 • Každý senzor je doručen z obchodu v samostatném balení společně s jednorázovým aplikátorem
 • Měl by být zaveden do zadní strany paže
 • Pokud by chtěl uživatel senzor přelepit nebo jinak fixovat (z obavy ze stržení např. při sportu), nesmí dojít k neprodyšnému zakrytí středového otvoru senzoru. Překrytí senzoru běžným oblečením by jej nemělo nijak ovlivnit.

 

Čtečka 

 • Čtečka má jediné tlačítko, kterým se na počátku zapíná. Ovládá se jinak na dotykovém displeji.
 • Kromě glykémie zobrazuje i trendové šipky a graf vývoje glykémií
 • Umožňuje zaznamenání množství podaného inzulinu, příjmu stravy, aktivity, užitých léků
 • Lze využít jako glukometr + k měření hladiny ketolátek v krvi
  • proužky: pro stanovení glykémie: FreeStyle Optium
                                      pro stanovení ketolátek: FreeStyle Optium β-Ketone
 • Data jsou v paměti čtečky uchovávána 90 dní
 • Načtení dat ze senzoru je možné i přes běžné oblečení

 

Mobilní telefony a LibreLink

 • Načítání glykémií je nyní možné i pomocí mobilních telefonů s aplikací LibreLink
 • Při využití Freestyle Libre 2 je možné nastavení výše zmiňovaných alarmů pro hypo/hyperglykémie/přerušení signálu
 • Aplikace je v ČR dostupná již pro Android i iOS. 
 • Načítání probíhá přiložení telefonu
  • Android  - načtení se provádí zadní stranou telefonu
  • iOS - načtení se většinou provádí přední stranou telefonu 
 • Aplikace má základní funkce podobné jako čtečka. Např. je možné zobrazit time in range, denní grafy, průměrnou hodnotu glukózy, denní vzorce...
 • Umožňuje sdílení dat s ostatními
 

PRO KOHO :

 • V ČR je FGM schválen na úhradu pojišťovnou pro použití pacienty s diabetes mellitus 1.typu, kteří jsou na terapii intenzifikovaným inzulinovým režimem
Každý diabetik 1.typu by měl být na IIT. Proto každý diabetik 1. typu může mít teoreticky hrazenou tuto monitoraci)
Mělo by se jednat o spolupracující motivované pacienty (Ne, že bych si dovolila tvrdit, že někteří diabetici nejsou dostatečně spolupracující nebo motivovaní :o) 
Spolupráci je nutno doložit 10 a více skeny za den. Pokud tuto podmínku diabetik dlouhodobě nesplňuje měl by mu být systém odebrán nebo by si měl nadále tento systém sám hradit.

Po 3 měsíce od nasazení je nutné prokázat zlepšení kompenzace diabetu. Forma tohoto zlepšení není přesně specifikována. Může se tedy jednat o zlepšení HbA1c, snížení počtu hypoglykémií nebo například zvýšení Time in range...

 • Pacienti s diabetes mellitus 2. typu, MODY nebo jinými typy diabetu nemají v tuto chvíli úhradu pojišťovnou schválenou. V případě zájmu si mohou senzory a čtečku sami zakoupit na vlastní náklady. 
Výjimečně je možné pokusit se získat schválení revizním lékařem. Úspěšnost je samozřejmě otazná
 • Systém je možné použít u dětí od 4 let věku
 • Je oficiálně schváleno užití u těhotných

 ÚHRADA:

Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky. Úhradový katalog VZP - ZP, Metodika. Verze 1082 [online]. ©️ 2022 [platnost k 1.11.2022] . Dostupné z: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1082.pdf

Děti a dospělí

Počet hrazených kusů

Úhrada pojišťovnou

Doplatek pacienta

Přijímač (Čtečka)
SUKL kód: 5009539
1x za 4 roky
100%
0 Kč
Senzor 
Freestyle Libre 
SUKL kód: 5009537
Freestyle Libre 2
SUKL kód: 5009537
26 kusů na rok
100%
0 Kč
 • Původní senzor Freestyle Libre a Freestyle Libre 2 se úhradou a předpis poj
 • Po dobu používání FreeStyle Libre je omezen počet proužků (na stanovení glykémie), které je možné pacientovi předepsat:
  • Dospělí -  max. 100 ks/ 1rok
  • Děti do 18 let včetně - max. 300 ks/ 1 rok
    
 • Po dobu předepisování senzorů pro FGM není možné současně předepsat přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) nebo glukometr
   
 • Pro pokračování úhrady pojišťovnou je nutné prokázat zlepšení kompenzace po 3 měsících užívání + objektivní spolupráci (minimálně 10 a více skenů za den)

 

CENA pro samoplátce:

 Cena  
Čtečka   1432,-
Senzor Freestyle Libre   1576,-
Senzor Freestyle Libre 2  1734,-

Objednání senzorů a čtečky:

Senzory lze zakoupit jen objednávkou přes stránky Lékárna.cz. To platí jak pro objednání na vlastní úhradu, tak pro uplatnění poukazu.
Při použití poukazu je nutné ho následně odeslat poštou.

Zdroje: Abbott. Freestyle Libre [online]. Praha: Abbott Laboratories, Ⓒ2022 [cit.10.11.2022]. Dostupné z: https://www.freestylelibre.cz/

Další článek Předchozí článek