Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Předchozí článek

Důležitost kvalitní kamery a softwaru pro diabetology

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 6. 9. 2023


Diabetologie je obor, ve kterém má každý detail velký význam, a to platí i při detekci diabetické retinopatie. Tato komplikace diabetu může mít závažné následky pro zrak, ale správně zvolená technologie používaná k vyšetření oka může situaci výrazně zlepšit. Níže uvádíme několik důvodů, proč je vhodné zvážit investici do kvalitní kamery a softwaru.

1. Zajištění kvalitních snímků

Kvalitní kamera je základem při diagnostice diabetické retinopatie. Moderní kamery jsou vybaveny snímači s vysokým rozlišením s pokročilými technologiemi schopnými usměrňovat světelné paprsky a také speciálními filtry, což umožňuje zachytit i ty nejmenší změny na sítnici. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že budeme schopni identifikovat příznaky retinopatie v raných stadiích a zahájit léčbu včas. To může mít klíčový vliv na zachování zraku pacientů.

2. Automatizované vyšetření pro pacientovu pohodu

Vyšetření diabetické retinopatie může být pro pacienty nepříjemné. Moderní kamery však umožňují provádět vyšetření v plně automatizovaném režimu, což zkracuje proces pořizování snímků a snižuje nepohodlí pro pacienty. Tím se zvyšuje jejich ochota pravidelně docházet na vyšetření a monitorovat svůj stav. Kvalitní kamery dnes umí automaticky detekovat oko pacienta, zaostřit a pořídit snímek v nejlepším momentu a následně snímky automaticky odeslat na vyhodnocení do softwaru (umělé inteligence).

3. Výhody pokročilého softwaru

Ke kvalitní kameře patří kvalitní software. Takový software umí správně určit stupeň diabetické retinopatie na stupnici 0 až 4 (podle ETDRS). Software umožňuje diabetologům snadno a rychle vyhodnotit získané snímky. Dokáže spolehlivě identifikovat změny na sítnici a poskytovat diagnostické informace v reálném čase. Díky tomu je možné rychle reagovat a nabídnout pacientům vhodný postup řešení.

Investice do moderní kamery a softwaru tedy přináší diabetologům mnoho výhod. Zlepšuje kvalitu diagnostiky a umožňuje včasnější a efektivnější léčbu diabetické retinopatie. Pacientům je tedy možné poskytnout lepší péči, a zvýšit tak šanci na zachování jejich zraku. Rozhodnutí pořídit kvalitní kameru a software je tedy krok správným směrem pro celý obor diabetologie.

Předchozí článek