Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Gold score a Clarkova metoda

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 31. 5. 2022


Gold score a Clarova metoda (score) nám napomáhají při určení poruchy rozpoznávání hypoglykémie.
Jejich stanovení nám může pomoci splnit indikační kritéria pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM).

Gold score

 • Jednoduché stanovení vnímání hypoglykémie na stupnici od 1 do 7 
 • Může mít několik vizuálních podob
 • Otázka pro pacienta zní: Uvědomujete si, kdy u Vás začíná hypoglykémie?
 • Pacient zaškrtává míru vnímání hypoglykémie na stupnici 
 • Význam čísel na stupnici: 1 znamená že vnímá vždy a včas, 7 že hypoglykémie nerozpozná vůbec

Výsledek:
2  značí normální vnímání hypoglykémie
4  znamená poruchu vnímání hypoglykémie (Ta je jedním z indikačních kritérií pro předpis CGM)
3    je nejednoznačný výsledek

 • Gold score je samozřejmě do určité míry subjektivně ovlivněno aktuálním stavem pacienta.

Clarkova metoda (score)

 • Tato metoda je oproti Gold score o něco složitější. Skládá se z dotazníku o několika otázkách, jejichž odpovědi jsou bodově ohodnoceny. 
 • Někdy se používá i v modifikované podobě.

Příklad dotazníku pro stanovení Clarkova score:

1. Vyberte možnost, která se na Vás nejvíce hodí:

  ☐   Vždycky cítím příznaky, pokud mám hypoglykémii.        0
  ☐   Ne vždy vnímám příznaky, když mám hypoglykémii.      1

  ☐   Už necítím při hypoglykémii příznaky..                           1

2. Vymizely u Vás některé příznaky, které jste dříve při nízké glykémii vnímali?

  ☐   Ano     1
  ☐   Ne       0

3. Jak často se u Vás za posledních 6 měsíců vyskytly stavy středně závažné hypoglykémie? (Stavy nízké glykémie doprovázené zpomalením, zmateností, dezorientací..., kdy jste byli sice při vědomí, ale potřebovali jste pomoc druhé osoby).

  ☐   Nikdy                           0
  ☐  1-2x                            1
  ☐  1x za 2 měsíce             1
  ☐  1x za měsíc                  1
  ☐  Více než 1x za měsíc    1

4. Jak často se u Vás vyskytly závažné hypoglykémie během posledního roku? (Stavy s poruchou vědomí, které vyžadovaly podání glukagonu druhou osobou nebo podání glukózy do žíly zdravotnickými pracovníky.)

  ☐  Nikdy               0
  ☐  1 až 12x          1
  ☐  12 a vícekrát    2

5. Jak často se u Vás vyskytly za poslední měsíc naměřené glykémie méně než 3,8 mmol/l, které byly doprovázené příznaky hypoglykémie?

  ☐  Nikdy
  ☐  1 - 3x
  ☐  1x týdně
  ☐  2 - 3x týdně
  ☐  4 - 5x týdně
  ☐  skoro denně

6. Naopak jak často jste zjistil/a za poslední měsíc glykémii pod 3,8mmol/l, která nebyla provázená žádnými příznaky hypoglykémie?

  ☐  Nikdy
  ☐  1 - 3x
  ☐  1x týdně
  ☐  2 - 3x týdně
  ☐  4 - 5x týdně
  ☐  skoro denně

Pokud je stejný nebo větší počet výskytu hypoglykémií zaškrtnut v otázce 5. ve srovnání s 6.  znamená to 0 bodů
Pokud je více hypoglykémií uvedeno v 6. otázce je to 1 bod

7. Jak nízko musí většinou klesnout Vaše glykémie, abyste ji vnímal/a (měl/a příznaky hypoglykémie)?

  ☐  3,4 - 3,9 mmol/l    0
  ☐  2,8 - 3,3 mmol/l    0
  ☐  2,2 - 2,7 mmol/l    1
  ☐  pod 2,2 mmol/l      1

8. Jak často podle příznaků poznáte, že máte hypoglykémii?

  ☐  Nikdy     1
  ☐  Zřídka    1
  ☐  Někdy    1
  ☐  Často     0

  ☐  Vždy      0 

 • Vybíraná je vždy jedna odpověď -  vedle ní je uvedena bodová hodnota.

Výsledek:
 • Hodnocení je stejné jako u Gold score
 • 4 body znamenají poruchu vnímání hypoglykémie, která je jedním z indikačních kritérií pro předpis CGM
 • Odpověď s hodnotou 2 (lze ji nalézt pouze ve 4. otázce) značí nevnímání hypoglykémie