Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

LibreLink, LibreLinkUp, LibreView

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 11. 11. 2022


LibreLink

Aplikace umožňující skenování senzorů Freestyle Libre pomocí mobilních telefonů
 • Aplikace je dostupná pro Android  i iOS
  • U systému Android se načtení provádí zadní stranou telefonu
  • U iOS většinou přední stranou telefonu
  • Načítání umožňuje technologie NFC, která je jinak běžně využívána při bezkontaktních platbách telefonem.
 • Aplikace má základní funkce podobné jako čtečka. Např. je možné zobrazit Time in range, denní grafy, denní vzorce, průměrnou glykémii, ukazuje trendové šipky, nebo je možné přidat poznámky jako dávka inzulinu či cvičení...
 • Při využití senzorů Freestyle Libre 2 umožňuje nastavení alarmů pro hypo a hyperglykémii nebo ztrátu signálu.
 • Umožňuje sdílení dat s druhou osobou.
 • Má možnost propojení s inzulinovými pery NovoPen 6 a NovoPen Echo Plus

LibreLinkUp

Jedná se o mobilní aplikaci umožňující sledování výsledků (z LibreLink) blízké osoby
 • Je určena pro rodinné příslušníky, blízké osoby, případně lékaře
 • Obsahuje 12 hodinové grafy
 • Z jednoho účtu lze sledovat až 20 lidí
 • Uživatel aplikace LibreLink (pacient s diabetes mellitus) vybere volbu Připojené aplikace (Connected Apps) a vyzve uživatele LibreLinkUp ke sledování naměřených údajů. Sledující výzvu v LibreLinkUp  musí poté potvrdit a následně již může procházet získaná data.

 

LibreView

je internetový “portál” kam je možné se registrovat a slouží jako cloudové úložiště dat stažených ze senzorů Freestyle Libre.
 •  Registrace je na LibreView.com
 •  Stažení dat ze čtečky (přijímače) je jednoduché  -  propojením počítače a čtečky pomocí USB kabelu.
 •  Při používání čtečky je nutné během prvního nahrávání (propojení kabelem) stáhnout ovladače zařízení LibreView (automaticky by mělo dojít k nabídnutí tohoto stažení).
 • Při používání mobilního telefonu (místo čtečky) a české verze LibreLink dochází při spuštění aplikace LibreLink automaticky k nabídnutí vytvoření cloudového účtu. Ten je pak možné propojit např. s diabetologickým pracovištěm, které pak ve svém LibreView může zobrazit získaná data ze senzorů.

Umožňuje:

 • Zobrazit AGP report, analýzu glukózových vzorců, měsíční souhrny i denní záznamy a mnoho dalších informací.
 • Jednoduché vytvoření pdf dokumentu s výsledky.
 • Sdílení dat s lékařem.
 • V celkovém reportu je možné nalézt i klasický snímek na který jsme zvyklí z původních programů na stahování Freestyle Libre. Zde je jasně napsán průměrný počet skenů za den.

Pokud chcete vidět Time in range pro specifické cílové rozmezí hladin glukózy:
 • Nastavíte cílový Time in range
 • V AGP reportu naleznete stále klasické rozmezí od 3,9-10mmol/l.
 • Vámi zvolené rozmezí (+ time in range) je až na zmiňovaném snímku (viz obr. níže).

 

Zdroje: Abbott. Freestyle Libre [online]. Praha: Abbott Laboratories, Ⓒ2022 [cit.10.11.2022]. Dostupné z: https://www.freestylelibre.cz/

Další článek Předchozí článek