Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Když diabetik potřebuje enterální výživu…

Autor:
MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

Pracoviště: 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Vloženo: 21. 6. 2023


Malnutrice u diabetiků není okrajový problém. Malnutrici je třeba intervenovat, je totiž spojena s vyšší morbiditou a mortalitou, má vliv na kvalitu života pacientů a přináší i závažné ekonomické konsekvence. Velkým rizikem je ztráta svaloviny, sarkopenie. Speciálně starší populace diabetiků potřebuje nutriční podporu velmi často. Přítomná cukrovka je často spojena s obavami ze zhoršení kompenzace DM vlivem umělé výživy. Proto jsou vyvinuty speciální diaformule, které zajišťují nižší glykemickou variabilitu, mají nízké riziko hypoglykémií, nízký vzestup glykémií postprandiálně.

Nejjednodušší formou nutriční podpory je sipping (popíjení, usrkávání tekuté formy enterální výživy). Diabetické enterální výživy mají v porovnání se standardními výživami upravené složení. Sacharidy je kryto 35-40 % energie, z monosachardidů je nejvíce obsažená fruktóza, která vede k pomalejšímu vzestupu postprandiální glykémie. Diabetické výživy mají vyšší obsah tuku, který pokrývá 40-50 % energetické potřeby, asi 60 % je mononenasycených tuků, polynenasycených je méně než 10 %. Vyšší obsah kvalitní vlákniny (10-15 g/l) zajišťuje nižší glykemický index. Problém řady produktů určených pro sipping je, že nemají dostatečné množství bílkovin. Sondová výživa určená pro diabetiky má podobně upravené složení jako sipping.

U starších diabetiků, u pacientů v katabolismu, případně u obézních diabetiků je výborné kontroly glykémie a současně zajištění potřebného množství bílkovin dosaženo podáváním vysokoproteinových výživ. Kontrola glykémie je dokonce dle některých prací lepší než u standardních diabetických formulí. Tyto výživy přispívají k lepší úpravě hypoproteinémie a vedou k nárůstu lean body mass, tedy svaloviny. To sekundárně pak přispívá ke zlepšení inzulínové senzitivity. Nedílnou součástí léčby musí být cvičení, v ideálním případě odporové posilování, které nejvíce vede k nárůstu svaloviny. Tyto výživy vedou i k úsporám nákladů vynaložených na zdravotní péči. U pacientů, kteří tento vysokoproteinový sipping popíjejí, je popsáno snížení nákladů o 65 %.

U diabetiků 1.typu je nutné pokrýt sipping nebo bolusovovu sondovou výživu bolusy inzulínu.

U diabetiků 2. typu se řídíme změřenými glykémiemi, podávání inzulínu není vzhledem ke složení výživ příliš často nutné.

Závěr: 

Enterální výživy pro diabetiky vedou ve srovnání se standardními produkty enterální výživy k nižší glykemické variabilitě, což je zajištěno úpravou jejich složení. V souladu se současnými trendy jsou pro starší diabetiky, pro pacienty s hypoproteinemií, v akutním klinickém stavu nebo v rekonvalescenci velmi vhodné vysokoproteinové diabetické výživy, které zajišťují stabilní glykémie i dostatečný přísun bílkovin doporučovaných v těchto klinických situacích.

Přehled dostupných produktů enterální výživy pro diabetiky

 název    energie 


 objem  

 množství
 bílkovin  

 
 sacharidů 

 
 vlákniny  

 Fortimel Diacare  1,5 kcal/ml   200 ml  20 g 31,2 g 1,4-2 g
 Glucerna advance  1,6 kcal/ml  200 ml 18,3 g 28 g 4,2 g
 Resource diabet plus   1 kcal/ml   200 ml  18 g 31,4 g 5 g
 Diben  1,5 kcal/ml  200 ml  15 g 26 g 4 g
 Nutrego Dia  1 kcal/ml  200 ml  10 g 22,2 g 4 g
 Nutricomp Drink D  1 kcal/ml  200 ml  8 g 24,2 g 4,2 g

obrázky produktů:

           

Další článek Předchozí článek