Zinek


Doporučená denní dávka zinku je 10 mg

Přítomnost zinku v organizmu je nezbytnou podmínkou pro správné fungování řady enzymatických systémů. Je potřebný pro tvorbu různých bílkovin lidského těla. Je součástí inzulínové molekuly. Dostatek zinku v potravinách je důležitý pro správnou činnost imunitního systému. Je důležitý pro normální růst, vývoj reprodukčních orgánů, normální funkci prostaty a hojení ran a popálenin.

Hlavními zdroji zinku jsou játra, tmavé maso, mléko, vaječné žloutky a mořské ryby, včetně mořských živočichů především ústřic. Z rostlinných produktů jde především o celozrnné cereálie, fazole, ořechy a dýňová semena. Nutno podotknout, že zinek ze živočišných zdrojů se vstřebává lépe než ze zdrojů rostlinných. To musí mít na vědomí vegetariáni, aby u nich nedošlo k nedostatku zinku v organismu.

Jeho nedostatek se projevuje poruchami zraku, zhoršeným hojením ran, nedostatečným růstem, kožními chorobami, padáním vlasů, zeslabením nehtů a vznikem bílých skvrn na nich, narušením reprodukčních schopností, zvětšením prostaty, neplodností, opožděným vývinem sekundárních pohlavních znaků, nepravidelnou menstruací, psychickými poruchami až mentální retardací, či oslabenou imunitou.

U diabetiků je zvýšené vylučování zinku močí v porovnání s nediabetiky, přičemž u žen je exkrece vyšší než u mužů.
Zvýšená exkrece není u diabetiků plně kompenzována zlepšenou absorpcí, a proto je u velkého množství těchto pacientů sledována nižší hladina zinku v plasmě/séru. Nižší hladina je pozorována u většiny diabetiků 2. typu. Naopak u pacientů s diabetem 1. typu je hladina často zvýšena (uvažovaným důvodem je zničení pankreatických β buněk).

Zinek u diabetiků napomáhá při uvolňování inzulinu, při jeho doplňování bylo u diabetiků pozorováno snížení hladiny krevního cukru.
(Zinek napomáhá přesunu GLUT-4 do plasmatické membrány a díky tomu dochází ke zvýšenému vychytávání glukózy periferními tkáněmi a snížení glykemie.) Rovněž byl prokázán ochranný efekt zinku na pankreatické β buňky.

U diabetiků 2. typu se doporučuje myslet na přítomnost zinku v potravě či potravinových doplňcích, jelikož byla u nich pozorována:

-  snížení inzulinové rezistence,
-  snížení zvýšených hladin inzulinu,
-  snížení glykosylovaného hemoglobinu,
-  zlepšení kontroly glykemie (snížení glykemie nalačno a postprandiálně),
-  příznivé ovlivnění metabolismu tuků,
-  snížení oxidačního stresu.

(Zinek je vhodné doporučovat především pacientům s diabetem 2. typu, při jeho podávání pacientům s diabetem 1. typu bylo v některých studiích, jako nepříznivý jev, pozorováno zvýšení glykosylovaného hemoglobinu) Podávání zinku nemá jen pozitivní vliv na hladinu glukózy, ale také jako prevence komplikací diabetu díky snížení oxidačního stresu. Byl rovněž prokázán jeho účinek při prevenci retinopatie

Denní potřeba zinku doporučená světovou zdravotnickou organizací je průměrně 8,5 mg denně. U dětí se pohybují od 5 do 7 mg, u dospělých 15 mg, u těhotných žen 20 až 25 mg au sportovců a rizikových skupin 25 mg a více. Za maximální ještě únosnou dávku se považuje 100 mg denně. Při dávce nad 30 mg je třeba brát i 2-3 mg mědi, aby se nenarušil poměr mezi mědí a zinkem.